Ventilasjon og varmepumper

Nilans sortiment av inneklimaløsninger spenner bredt fra ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg til kompakte totalløsninger som både kan ventilere og gjenvinne varme, produsere varmt tappevann, har komfort varme og komfort kjøl samt kan varme opp boligen. Benytt nedenstående oversikt til hurtig å finne anleggsserien oppfyller ønsket behov til en inneklimaløsning.

NB! Luftmengde til hvert enkelt prosjekt: Se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi

Boligløsninger

Ventilation tekst Ventilation

Ventilasjon

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Passiv varmegjenvinning

Aktiv varmegenvinding tekst Aktiv varmegenvinding

Aktiv varmegjenvinning

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Komfort varme

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Komfort kjøl

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Produksjon av varmtvann

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Oppvarmning

Aggregat
Maks. luftmengde
Se prosjektering
168
198
500
308
372
400
372
525
375
430
340
400
425
1250
425
425
425
425
425
425
275
275
275
275
340
425
425

Næringsløsninger

Ventilation tekst Ventilation

Ventilasjon

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Passiv varmegjenvinning

Aktiv varmegenvinding tekst Aktiv varmegenvinding

Aktiv varmegjenvinning

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Komfort varme

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Komfort kjøl

Passiv varmegenvinding tekst Passiv varmegenvinding

Produksjon av varmtvann

Aggregat
Maks. luftmengde
Se prosjektering
800
1675
5000
1950
2650
4150
5600
6500
2150
2850
4400
5800
6500
7000
9000
11000
11000
14500
18000
24000
36000
2850
4400
5800
6600
9000
11000
11000
14500
18000
24000