Kvalitetssikring

Når vi hos Nilan sier at vi tester alle anlegg, innen de blir sendt fra vår fabrikk, så mener vi det helt bokstavelig. Innen vi sender et nytt anlegg ut døren, tester vi det i drift og sikrer, at det følger de kvalitetskravene som er i markedet og de høye standarder som vi setter til oss selv.

Våre produksjonsmedarbeidere er utdannet til å produsere nettopp vår type anlegg. Løpende dialog og evalueringer sikrer et høyt kompetansenivå og en god deling av kunnskapen vi har oppnådd gjennom alle årene som Nilan har vært på ventilasjonsmarkedet. Når nye kolleger skal læres opp, skjer det med sidemannsopplæring, hvor viktige detaljer blir videreformidlet personlig, slik at man har mulighet for å stille spørsmål, og dermed høyne forståelsen.

 

 

Før et Nilan-anlegg forlater fabrikken, utfører vi både en funksjonstest og en driftstest.

Her tester vi blant annet om alle sensorer og releer er montert korrekt og fungerer. Kollegene i Testing kontrollerer også om varmepatronen fungerer som tiltenkt.

I driftstesten er et av de sentrale elementene å teste den reversible kjølekretsen, slik at vi sikrer at anlegget yter som det skal - både i kjøle- og varmefunksjonen.

  

 

 

Sertifisert Kvalitet

Nilan har fått tildelt en rekke sertifikater. Både vårt kvalitetsledelsessystem og våre anlegg blir løpende sertifisert så vår kvalitet fortsatt lever opp til den høye standarden vi er så kjent for.

ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 er anerkjent i hele verden og gir Nilan en effektiv styring av f.eks. vår kundedialog. Systemet sikrer at vi har fokus på prosesser, løpende overvåking og evaluering.

ISO 9001:2015, som dekker bl.a. salg, dimensjonering og oppbygging av varmepumper med over 2,5 kg kjølemiddelfylling, er et av de sertifikater, som vi hos Nilan er veldig stolte av.

Bruun Inspektion A/S utfører den årlige revisjonen iht. Arbejdstilsynets Bekendelse.  

Passivhus sertifisert

Nilans Comfort- og Compact-anlegg er begge sertifiserte.
Både vår Compact P (92 m3/h og 172 m3/h) og vår Comfort CT150 (600 m3/h) er blitt anerkjente som Certified Passive House Component.

Det er et sertifikat som tildeles komponenter, og er egnet til oppføring av passivhus hvor kravene til blant annet energibehov er skarpere enn minimumskravene fra byggeforskriftene.

Utover svært lavt energiforbruk skal varmegjenvinningen i et passivhus skje fra den passive varmen fra boligen og beboerne – huset har fått sitt navn efter nettopp denne egenskapen.  

Smart Grid Ready

Med Smart Grid kan ditt anlegg kommunisere med det intelligente el-systemet, og på den måten utnytte kapasiteten i forsyningsnettet mer optimalt. Sertifiseringen SG Ready er en ordning som p.t. gjelder for Tyskland, Østerrike og Sveits.

Nilans Compact P/P2, Compact P Air9/P2 Air og Compact P Geo/P2 Geo er alle sertifisert med Smart Grid Ready som inneholder fire driftsformer som aktiveres av et eksternt signal fra forsyningsselskapet. Smart Grid-funksjonen tar dermed høyde for situasjoner med manglende strøm, normal drift, billig strøm og overkapasitet av strøm.

Produktutvikling

Vårt arbeide med produktutvikling er sentrert omkring det som alltid har vært Nilans mål og drivkraft:
Å skape fremtidens løsninger.

Et langsiktig fokus kombinert med stor knowhow er derfor både en nødvendighet og en realitet, når vi utvikler nye aggregater og nye komponenter til de eksisterende produktene som allerede finnes i Nilans portefølje.

Omvendt støtter vår erfaring og tilpasningsparat opp om vår evne til å imøtekomme enhver kundes behov. Vi tar gjerne en utfordring opp, og bygger spesialtilpasset anlegg eller spesial-designede anlegg helt fra bunnen, når det er den beste løsningen for kunden.

Denne evnen til å tilpasse og utnytte vår kompetanse har sikret vår eksistens helt siden Nilan ble etablert, og vi tror stadig på at det er veien frem. Vi agerer på et marked som er i konstant forandring og utvikling. Kun ved å omfavne og arbeide proaktivt med de muligheter det gir, kan vi sikre anlegg til våre kunder som også er funksjonelle og tidssvarende om mange år.