Spørsmål om Nilan gateway og app

Vi har under her samlet noen av de mest vanlige spørsmålene og svar vedrørende Nilan gateway og app. 
Hvis du har bruk for ytterligere informasjon, kan en av våre forhandlere eller servicepartnere hjelpe deg.

Det kan velges mellom følgende emner:

 • Wi-Fi gateway
 • LAN gateway
 • Nilan app
 • Support

Wi-Fi gateway

 • Sjekk at kodene til din Wi-fi har korrekt SSID-navn og passord. Store og små bokstaver skal være korrekt tastet inn.
 • Sjekk at frekvensen er 2,4 GHz på dit Wi-Fi-nettverk.

Nei, Nilan Wi-Fi gateway støtter kun 2,4 GHz.

 • Sjekk at ditt Wi-fi nettverk kjører, og at det ikke har byttet SSID-navn eller passord
 • Sjekk at ditt Nilan anlegg fortsatt har Modbus-adresse 30
 • Sjekk forbindelsen mellom gateway og Nilan anlegget
 • Lysdioden (a) skal blinke ved oppstart. Dioden viser, at den har forbindelse til et Nilan anlegg, samt informasjon om hvilket anlegg som er tilkoblet. Deretter vil dioden lyse konstant. Det indikerer at den har funnet et Nilan anlegg, og som nå er tilgjengelig i din App

Sjekk at den grønne LED (a) blinker når gatewayen tilkobles strøm 

• Hvis ikke LED blinker ved oppstart, sjekk forbindelsen mellom gateway og Nilan anlegget
• Sjekk Modbus-ID på Nilan anlegget (ID-adressen skal være 30)

Den grønne LED (a) blinker 

• Forbindelsen til anlegget er OK
• Trykk på Mode Knap i 10 sek. (se veiledning - side 4)
• Status: LED lyser konstant rødt (se veiledning - side 4)
• Gateway er nå i connect mode og kan tilkobles Wi-Fi nettverket (se vejledning - side 12)
• Logg på nettverk 1141_Gateway passord: 1141_Gateway 
• Åpne app-en og velg konfigurer WiFi-gateway
• Nå vises gateway nummer øverst i app-en
• Tast inn navn på ditt Wi-Fi nettverk under SSID. Husk å vær påpasselig med store og små bokstaver
• Tast inn passord på ditt nettverk under Password. Husk å være påpasselig med store og små bokstaver
• Nå restarter din gateway og den grønne LED skal lyse konstant (nå er din gateway koblet opp på ditt lokale Wi-Fi nettverk)
• Åpne APP-en: Nå vises ditt gatewaynummer i app-en (trykk på gatewaynummer)
• Deretter blir du bedt om å opprette en bruker. Tast inn e-mailadressen du vil bruke 
• Hvis denne e-mailadressen har vært brukt tidligere, vil denne skrive: Bruker finnes. Tast da inn det valgte passordet 
• Ved opprettelse av ny bruker: Det vil bli sendt en e-mail med ditt passord, og så kan du logge inn på din gateway 


LAN gateway

 • Anlegget kan ikke finne et Nilan anlegg (se veiledning - side 4)
  Sjekk at Modbus-adressen er 30.
  Sjekk forbindelsen imellem anlegg og gateway.
  Lysdioden (a) skal blinke ved oppstart (se vejledning side 4). Dioden viser at den har forbindelse til et Nilan anlegg og info om hvilket anlegg som er tilkoblet. Deretter vil dioden lyse konstant, som indikerer at den har funnet et Nilan anlegg, og som nå er tilgengelig i din App.
  Sjekk LAN-forbindelsen.

Nilan app

Slå først på ditt Nilan anlegg. Når anlegget kjører som det skal, kan du sette strøm på din gateway.

Det kan kun være en bruker, men denne brukeren kan installeres på flere telefoner.

Ja, det er muligheter for å ha flere anlegg i en app. Det er mulig at skifte mellem de tilsluttede anlegg i app-en under innstillinger.

Denne funksjonen er fjernet, da det kan være driftssituasjoner hvor tilluftstemperaturen kan vise en misvisende temperatur.

Denne funksjon er fjernet, da det kan være driftsituasjoner hvor avkasttemperaturen kan vise en misvisende temperatur.


Generelt om gateway og app

Nei, det kan kun tilkobles en gateway til et anlegg.

Gatewayen er programmert til at spørre efter adresse 30, hvilket betyr at ditt Nilan anlegg skal være satt til Modbus-adresse 30 (en standardinnstilling på Nilan anlegg).

Max 100 meter ved CAT6 kabel.

Max 100 meter ved bruk av twisted-pair og skjermet kabel.

Kontakt en Nilan forhandler.

Det kan allerede ha vært oprettet en bruker i forveien. Kontakt en Nilan forhandler.

Det gjøres under innstillinger i Nilan User App.

Ja, Nilan service kan ved opplysning av ditt ID-nr. på din gateway koble opp på ditt anlegg og eventuelt yte online support.




Kontakt våre samarbejdspartnere

Om du enten skal kjøpe nytt filter, bruk for assistanse til feilsøking eller innregulering av ditt Nilan anlegg, så kan våre samarbeidspartnere hjelpe deg.