Verdigrunnlag

Vårt løfte til markedet bunner i vår misjon, visjon og vår fundamentale overbevisning om å man får det beste resultatet ved å velge den riktige løsningen fra starten av - det er denne tankegangen som sikrer deg en sterk sparringspartner til ditt prosjekt.

Et Nilan-anlegg er en av de delene som følger bygningen gjennom størstedelen av dens levetid. Ventilasjonsanlegg kjører typisk 24 timer i døgnet, 365 dager om året. Det blir til mer enn 8.700 timer og svarer til det antall timer, en bil kjører, hvis den blir brukt to timer om dagen i hele 12 år. Derfor er kvalitet en avgjørende parameter for produktets levetid.

Mange av de anlegg som ble produsert i Nilans ungdom, kjører fortsatt - altså mer enn 30 år.
Det beviser at vi vet hva vi snakker om når vi leverer: Outstanding Indoor Climate.
 

Vår Misjon

Vi vil gjøre mennesker og miljø sunnere ved å tilby fremtidens ventilasjon- og varmepumpeløsninger i høyeste kvalitet, og med laveste energiforbruk.


 

Vår Visjon

Vi vil være kjent og anerkjent som den mest nyskapende, engasjerte og vitensførende produsent av energivennlige kjøle- og varmeløsninger innenfor ventilasjon og varmepumper til bygninger i Europa.

Vi er nyskapende når vi er kjente for å tenke utradisjonelt og utvikle produktløsninger til morgendagens bygninger. Vi vil være ventilasjons- og varmepumpebransjens foretrukne samarbeidspartner i innovasjonsprosjekter omkring energinøytrale bygninger.

Vi er engasjerte når vi deltar aktivt i den globale miljødebatten og tar ansvar for å fremme den teknologiske og politiske utviklingen på markedet. Å være engasjert betyr for oss også individuell kundeservice, hvor vi vil oppleves som den beste samarbeidspartneren og verdiskaper.

Vi er vitenførende når vi er den førende produktspesialisten som er i forkant med utviklingen, og som yter den beste rådgivningen. Ikke kun i forhold til våre egne anlegg, men også i byggeteknisk forstand og omkring de bygninger hvor de skal inngå.