Spørsmål om ventilasjonsanlegg med integrert varmepumpe

Nedenfor har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene og svarene angående ventilasjonsanlegg.
Hvis du trenger mer informasjon, kan en av våre forhandlere eller servicepartnere hjelpe deg.

Det kan velges mellom følgende emner:

  • Generelt om en varmepumpe
  • Økonomi
  • Service og vedlikehold
  • Huset mitt blir for varmt om sommeren
  • Hvis ditt anlegg ikke virker som forventet
  • Når skal jeg kontakte hvem?

Generelt om en varmepumpe

En varmepumpe består grovt sett av 3 komponenter. En kompressor som komprimerer gassen og presser den rundt i systemet. Et fordamperbatteri som trekker energi (varme) ut av avtrekksluften og et kondensatorbatteri som sender energi (varme) til tilluften, når den er i varmedrift.

I kjøledrift vendes kjølekretsen og istedenfor å varme tilluften, kjøles tilluften og avtrekksluften varmes.

Varmegjenvinningen angis ikke i % som ved passiv varmegjenvinning, men som en COP. COP-en angir hvor mye energi i kW man får ut i forhold til hvor mye energi i kW man anvender i driften. Dvs. at hvis man har en COP på 4, så betyr det at for hver 1 kW strøm varmepumpen bruker, får man 4 kW energi ut som varme. Varmegjenvinningen i en varmepumpe kommer derfor ofte over 100%.

Varmepumpen har en reversibel kjølekrets, hvilket betyr at den kan varme uteluften om vinteren, og kjøle uteluften om sommeren.

Noen av Nilans ventilasjonsaggregater er utrustet med både en motstrømsveksler og en varmepumpe. Motstrømsveksleren utfører den primære varmegjenvinningen, men oppstår det behov for oppvarming av boligen via tilluften, starter varmepumpen å tilføre mer varme til tilluften. Er utgangspunktet omvendt og det er behov for kjøling, vil varmepumpen snu kjølekretsen og kjøle tilluften.

Generelt er støyen fra ventilasjonsaggregater med innebygd varmepumpe vanligvis ikke mer enn et alminnelig kjøle/fryseskap.

Nilan tilbyr ventilasjonsaggregater i forskjellige størrelser med stuss-plassering for kanaler på toppen eller siden. Topp-aggregatene installeres typisk i et høyskap, mens aggregater med stuss-plassering på siden typisk installeres i et ubrukt loftsrom.

Et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kan installeres uten kommunens tillatelse. Da ventilasjonsaggregatet er utrustet med en hermetisk lukket kjølekrets, må det ikke tilkalles en kjølemontør for installasjon. Det er allikevel viktig at man overholder kravene i Bygg-forskrifter for strømforbruk og varmegjenvinning.

Har man ikke erfaring med dimensjonering og installering av ventilasjonsanlegg, anbefaler vi at man tar kontakt med en fagperson for installasjonen.


Økonomi

Strømforbruket er veldig avhengig av hvilket ventilasjonsaggregat du velger, samt hvordan det blir brukt. Strømforbruket til varmepumpen avhenger ditt varme- og/eller kjølebehov.

Kontakt en forhandler for å få et overslag over det forventede energiforbruket i huset ditt.

Nilan ventilasjonsanlegg med varmepumpe har vanligvis en levetid på mer enn 20 år.


Service og vedlikehold

Lovmessig er det ikke noe som hinder deg i at du selv monterer ditt ventilasjonsanlegg. Du kan laste ned montasje- og softwareveiledninger på vår hjemmeside under Downloads.

Vi anbefaler likevel at du får en autorisert forhandler til å foreta installasjon og innstilling, da det krever en del kjennskap til ventilasjon for å oppnå den best mulige installasjonen, med best drift som gir lavest mulig energiforbruk og lavt støynivå.

Det er viktig at ventilasjonsanlegget ditt vedlikeholdes og dermed kjører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med hvis du ikke vedlikeholder bilen din, så vil den gå i stykker på et tidspunkt.

Det viktigste er å skifte filtrene når de blir skitne, hvilket typisk er 4 ganger i året (avhengig av filtertype). Utover det skal anlegget gjennomgås ca. 1 gang i året. En nærmere beskrivelse av vedlikehold av aggregatet vises i brukerveiledningen for det spesifikke aggregatet, som kan lastes ned under Downloads.

Varmepumpen skal etterses av en kjølemontør.

Du kan kjøpe filtre over internett eller på telefon hos våre forhandlere og servicepartnere. Opplys om aggregatmodell og cirka alder, så kan de lettere finne det riktige filter til deg.

Filtrets primære funksjon er å beskytte ventilasjonsaggregatet. Til det vil det være best å kjøpe det samme filteret som aggregatet ble levert med, som er ISO Coarse > 75% (tidligere kalt G4 filter)

Er det allergikere i boligen, kan vi anbefale å kjøpe et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (tidligere kalt et F7 filter). Dette filtrerer uteluften for mest pollen. Pollenfilteret har et mye større filterareal, og må derfor ikke skiftes like ofte som et vanlig standardfilter.


Huset mitt blir for varmt om sommeren

Vi får ofte spørsmålet om ventilasjonen kan kjøle boligen om sommeren, men det kan det reelt ikke. Luftskiftet i en alminnelig bolig er på ½ gang i timen og vil man oppnå en effektiv kjøling, skal luftskiftet helt opp til 7-10 ganger i timen, noe som ikke er mulig for et boligventilasjonsaggregat.

Men har man ikke et stort vindusparti mot syd og sikrer at det kommer så lite sol som mulig på vinduene (utvendig solavskjerming), vil et ventilasjonsaggregat godt kunne bidra til å kjøle boligen om sommeren.

Ventilasjonsaggregater med innebygd ventilasjonsvarmepumpe som primært har som formål til å varme boligen om vinteren, har en reversibel varmepumpe som kan kjøle tilluften om sommeren med opptil 10 °C, men med begrenset kjøleeffekt på grunn av det lave luftskiftet.

Ved kjøling av uteluften trekkes fukt ut av tilluften, så i stedet for en innetemperatur på f.eks. 28 °C og en luftfuktighet på 80%, oppnår man muligens en innetemperatur på 25 °C med en luftfuktighet på 60%. Den lavere luftfuktigheten gjør det lettere å holde ut med varmen, derfor kaller vi det for komfort kjøling, eller sval-funksjon.


Hvis ditt anlegg ikke virker som forventet

Kontakt den forhandleren du har kjøpt anlegget av. Dette gjelder også for anlegg kjøpt over internett.


Når skal jeg kontakte hvem?

Hvis du ønsker å kjøpe et Nilan ventilasjonsanlegg, må du kontakte en av våre autoriserte forhandlere. De vil rådgi deg og sørge for at du får et anlegg som passer til nettopp dine behov.

Kontakt den forhandleren du har kjøpt anlegget av. Dette gjelder også for anlegg kjøpt over internett.
Kontakt våre samarbejdspartnere

Om du enten skal kjøpe nytt filter, bruk for assistanse til feilsøking eller innregulering av ditt Nilan anlegg, så kan våre samarbeidspartnere hjelpe deg.