Ansvarlig samarbeidspartner

Vi streber alltid etter å være en troverdig, ansvarlig og ambisiøs forretningspartner, og det er viktig at dette gjenspeiles i vår virksomhet, både internt og eksternt.

Derfor deltar vi gjerne i prosjekter som fokuserer på energieffektivt bygg, spesielt passivhus. Å påvirke hvilken retning vinden blåser innenfor både politikk og teknologi er høyt prioritert hos Nilan. Vi er også aktive i miljødebatten gjennom medlemskap i relevante organisasjoner innen lavenergiområdet.

Vi har en holdning og er åpne for dialog for å oppnå resultater som gagner vår felles fremtid.

Nilan deltar aktivt i miljødebatten og i utviklingen av nye teknologier, og er for tiden en del av et nytt prosjekt som har utviklet et intelligent system til sikring av godt inneklima og lavt energiforbruk.

Nilan Danmark er en del av EUDP-prosjektet, som er et samarbeid mellom VELUX Group, DTI (Dansk Teknologisk Institut) og Nilan om å utvikle neste generasjons inneklima- og energikontroll (Smart Green Indoor Climate Manager) med hjelp fra bl.a. dokumentasjon og test i en 2-årig periode.

Teknologien støtter opp om den grønne omstilling i både Danmark og EU med betydelige besparelser på energiforbruket.

Neste fase, som starter opp høst 2022, er å finne seks familier fordelt i Danmark, Frankrike og Tyskland, som vil hjelpe til med å teste denne nyutviklede teknologien.

International Passive House Association

Foreningen Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland arbeider med å fremme standarden for passivhus og øke kjennskapen til denne typen svært energieffektive bygninger.
 
Medlemmene utveksler viten og erfaring, og bidrar med input fra hver sin del av bransjen.

VarmePumpeIndustrien (VPI) i Danmark

VPI arbeider for et fossilfritt Danmark.

Bransjens produsenter, og leverandører arbeider sammen for å endre forbruksmønstre og sikre CO2-besparelser ved bruk av fornybar energi.

Nilans grunnlegger Torben Andersen er valgt som formann for foreningen.

 

GoGreen by Nilan

Nilans løfte til fremtidige generasjoner favner mer enn ventilasjon og oppvarming uten bruk av fossilt brennstoff. Det gjelder også fokus i vår produksjon og generelle handling i vår hverdag.

Vi er av natur sparsommelige og det influerer på vårt forbruksmønster som virksomhet. Vi optimerer og tilpasser hele tiden prosedyrer i produksjonen for å sikre minst mulig råvaresvinn i form av materialer og energiforbruk. Når vi kan optimere på f.eks. plassbruken ved transport av våre delkomponenter, så benytter vi oss av mulighetene - til gavn både for miljø og lommebok.

Beste kreditverdighet

Ved Nilan Norge AS er vi stolte over å ha oppnådd den høyeste mulige kredittrangeringen fra Experian.

Derfor ser vi toppkarakteren, 945 av 1000, som et resultat av vårt målrettede arbeid med troverdighet og økonomisk ansvarlighet.

.Energirenovering

Fra dag en i Nilans historie har det ligget dypt i våre hjerter å gi våre kunder ventilasjonsanlegg og varmepumper som både gir et sundt inneklima, er bæredyktige og miljømessig riktige. Det fokuset har vi holdt ved, fordi vi tror på at vi alle har et ansvar over for kommende generasjoner og vår klodes fremtid.

Skiftet fra avhengigheten av fossilt brensel til oppvarming med varmegjenvinning og fornybar energi er i seg selv et uttrykk for ansvarlighet. Dette kan gjøres ved anskaffelse av nytt ventilasjonsanlegg eller en energirenovering av eldre aggregater, dersom bygget ikke muliggjør utskifting av eldre anlegg.