Høyt faglig nivå 

Vi tror at forutsetningene for å kunne tenke og handle innovativt, samt å yte den beste servicen for våre kunder og partnere, er å ha et høyt faglig nivå. Derfor er det viktig for oss å påse at vi har dyktige medarbeidere som innehar et høyt kompetansenivå. Likeledes oppfordrer og tilrettelegger vi for at våre ansatte hele tiden skal videreutvikles og på denne måten heve sin kompetanse.

Nilan jobber hele tiden med å være oppdatert innenfor den nyeste teknologien. Dette gjelder ikke kun rundt våre egne produkter, men også i byggteknisk forstand, slik at vi kan handle utfra fremtidens krav og samtidig yte den beste rådgivningen.

Kvalitet

Kvalitet er grunnleggende for oss, og ikke minst i forhold til våre aggregat. Det er viktig for oss at våre anlegg er minst like pene inni som de er utenpå, og vi skal kunne tilby våre kunder det beste av det beste. Og det er derfor vi kun bruker de beste komponenter på markedet, og at vi tester alle våre anlegg grundig før de forlater vårt produksjonsområde.

Hva som anses å være kvalitet er individuelt, og derfor ønsker vi å lytte til våre kunders behov. På denne måten kan vi utvikle og selge kun den løsningen som vi mener gir mest verdi for sluttbruker.

Innovasjon

Vi oppfordrer til, og forventer nytenkning blant våre ansatte. Vi tilbyr derfor et miljø hvor det ikke er langt fra tanke til handling, og hvor alle idéer blir lyttet til. Som selskap er vi stadig involvert i innovasjonsprosjekter og samarbeider med en rekke andre partnere i arbeidet med å skape sunnere mennesker og et sunnere miljø. Vi etterstreber å utforske og utvikle de muligheter som moderne teknologi inneholder. For oss er fremtidens muligheter fremtidens løsninger!

Man skal ikke alltid bare snakke om seg selv, men det er viktig å lytte også. Vi mener at våre anlegg lever opp til kundens behov og utnytter de muligheter som teknologien gir oss -  nettopp fordi vi alltid forsøker å lytte til ideer fra de som bruker våre anlegg, og dette er noe vi oppfordrer alle våre medarbeidere til å gjøre også.

Engasjement

Å få mennesker og miljø til å bli sunnere er noe som ligger dypt i oss. Som en god samfunnsborger påtar vi oss det ansvar som ligger til grunn for å sikre vårt miljø og miljøet til våre kommende generasjoner. Å bidra til en forskjell skaper et høyt engasjement og Nilan som selskap ønsker ikke bare å skape profitt, men også en holdbar fremtid.

For oss så betyr engasjement også individuell kundebehandling. Vi tror på at vår oppgave ikke kun er å levere et ferdig anlegg, men å forstå og hjelpe våre kunder/partnere gjennom samarbeid og rådgivning fra start til slutt.