Comfort 250L/Comfort 250R

Comfort 250L/Comfort 250R er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger og mindre næringsbygg med et ventilasjonsbehov på opp til 250 m3/h. Comfort 250 er kun tilgjengelig for prosjektsalg.

Comfort 250 er utstyrt med en unik boost-funksjon beregnet for kjøkkenhettedrift. Ved å aktivere brukervalg får du mulighet for 50 m3/h ekstra for å sikre et skikkelig avtrekk i kjøkkenhetten. Comfort 250 kan via boost-funksjonen gi 300 m3/h ved 200 Pa eksternt trykkfall.

Aggregatet plasseres oftest i et uutnyttet loftsrom og tar derfor ikke opp unødvendig skapplass på vaskerommet. Plasseringen i loftsrommet betyr også at det er lett å skjerme for evt. støy fra aggregatet i boligen.

Comfort 250 sikrer et komfortabelt inneklima i boligen og sikrer samtidig et lavt ventilasjonstap på grunn av den høyeffektive motstrømsveksleren.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 0 m3/h
Max : 250 m3/h

Nilan App - Styring av hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen

Nilan har utviklet en ny app med smarte funksjoner der brukeren kan styre hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen.

Appen er intuitiv, enkel og sikker å bruke, og gir brukeren mulighet til f.eks. justering av romtemperatur. Flere ventilasjonsanlegg kan kobles til samme app slik at du har full kontroll over inneklimaet, f.eks. i både hjem og hytte.

Det kan kobles til flere brukere på samme app.

Ved kjøp av en Nilan-gateway kan brukeren få tilgang til enheten via Nilan-appen.

Les mer om APPen her

 

Dimensjoner (B x D x H) 724 × 566 × 621 mm
Vekt 29 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO Coarse > 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 148 W / 0,6 A
Standby effektforbruk 4 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*1)
Varmetap 0,64 W/m2K (*2)
Isoleringsklassifikasjon T2

*1 - Testet iht. EN13141-7
*2 - Testet iht. EN1886

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO Coarse >75% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets EL-forbruk for begge viftene ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308 og EN 13141-7 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 200 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Lyddata

Lyddata er for qv = 350 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Målskisse av Comfort 250L venstre modell (tilluft venstre side):

 

Målskisse av Comfort 250R høyre modell (tilluft høyre side):

 

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

 

Målskisse av Comfort 350L Polar venstre modell (tilluft venstre side):

 

Målskisse av Comfort 350R Polar høyre modell (tilluft høyre side):

 

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

 

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring som inneholder mange nyttige funksjoner. Med betjeningspanelet kan man stille inn viftetrinn, slå aggregatet AV/PÅ, samt se eventuelle alarmer. 

Til bruk i eiendommer for utleie, hoteller osv. er det mulig å låse panelet slik at leietaker ikke kan slå aggregatet av og/ eller endre på viftetrinn.

Styringens mange funksjoner gir blant annet muligheter for å  koble til ettervarmebatteri og CO2- eller VOC-føler (VOC: Flyktige organiske forbindelser). Som standard har styringen bl.a. brukervalgsprogrammer, intelligent fuktstyring og integrert brannautomatikkk.

CTS400 har en åpen Modbus kommunikasjon som gir mulighet for tilkobling til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også kobles til en Nilan gateway cloud-løsning som gir mulighet til å styre og overvåke aggregatet via en APP-løsning på en smartphone. 

Funksjonsoversikt   +Standard
- Tilbehør
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dage). Justerbar 1 - 360 dage. -
Bypass Luften ledes utenom varmeveksleren når det ikke er behov for varmegjenvinning. +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
Sommer/vinter drift Innstilling av når aggregatet skal kjøre i vinter- eller sommerdrift. +
Stopp ved lav romtemperatur Stopper ventilasjonen ved lav romtemperatur. Hvis boligens varmeanlegg f.eks. svikter. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler. +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. ettervarmebatteri etter ønsket romtemperatur. +
Luftmengde Mulighet for trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn for tilluft og avtrekk. +
CO2- / VOC-styring Mulighet for tilvalg av ekstern CO2- eller VOC styring. -
Brannautomatikk Mulighet for tilvalg av brannautomatikkk til styring av 1 til 2 brannspjeld. -
EL-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av EL-ettervarmebatteri. -
Vann-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av vann-ettervarmebatteri. -
Brukervalg 1 og 2 Brukervalg benyttes til eksterne potensialfrie styringssignaler fra f.eks. en kjøkkenhette. +
Branntermostat/ekstern brannautomatikk Det er mulig å koble til en branntermostat eller ekstern brannautomatikk. +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slås av og/ eller ikke kan endre på viftetrinn. +

 

 

OBS! Ved plassering av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det anbefales en minimum friplass foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være lett å skifte filtre og f.eks. skal det være mulig å kunne ta veksleren ut, skifte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Designet på aggregatet er laget så anlegget tilter litt (er ikke vannrett), sånn at kondensvannet lettere dreneres ut og vekk fra aggregatet. Det er derfor viktig at underlaget som anlegget skal stå på er i vater. Dette for å sikre at anlegget får den riktige helningen.

 

 

 

Tilbehør