Comfort 250 Top

Comfort 250 Top er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger med et ventilasjonsbehov på opp til 250 m3/h. Comfort 250 Top er kun tilgjengelig for prosjektsalg.

Anlegget er utstyrt med en unik boostfunksjon beregnet for kjøkkenhetteoperasjon. Ved aktivering av brukervalg gir den ekstra 50 m3/h for å sikre tilstrekkelig avtrekkeffekt i kjøkkenhette. Comfort 250 Top kan via boostfunksjonen levere 300 m3/h ved 200 Pa eksternt trykktap.

Comfort 250 Top er designet for topp-tilkobling og har et svært lavt lydnivå, slik at den kan installeres innendørs. Comfort 250 Top er et ventilasjonsanlegg i en kompakt størrelse, og kan dermed bygges inn i et 60 cm bredt skap. Betjeningspanelet er integrert i fronten, slik at ytterligere montering ikke er nødvendig. Det er imidlertid mulig å flytte panelet.

Comfort 250 Top er konstruert for å oppnå lavt strømforbruk og høy varmegjenvinning. Denne kombinasjonen medfører at det oppnår energimerke A.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 0 m3/h
Max : 250 m3/h

Nilan App - Styring av hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen

Nilan har utviklet en app med smarte funksjoner der brukeren kan styre hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen.

Appen er intuitiv, enkel og sikker å bruke, og gir brukeren mulighet til f.eks. justering av romtemperatur. Flere ventilasjonsanlegg kan kobles til samme app slik at du har full kontroll over inneklimaet, f.eks. i både hjem og hytte.

Det kan kobles til flere brukere på samme app.

Ved kjøp av en Nilan-gateway kan brukeren få tilgang til enheten via Nilan-appen.

Les mer om Appen her

 

Dimensjoner (B x D x H) 559 x 550 x 790 mm
Vekt 29 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO Coarse > 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 148 W / 0,6 A
Standby effektforbruk 4 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*1)
Varmetap 0,64 W/m2K (*2)
Isoleringsklassifikasjon T2

*1 - Testet iht. EN13141-7
*2 - Testet iht. EN1886

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO Coarse >75% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets EL-forbruk for begge viftene ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Kapasitet (boost-funksjon)

CTS400 har trinn 5 og 6, som begge er knyttet til brukervalg 1 og 2. På denne måten kan du øke luftmengden i aggregatet når en kjøkkenhette er tilkoblet.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308 og EN 13141-7 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Lyddata

Lyddata er for qv = 250 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Du kan laste ned AutoCad- eller Revit-tegninger med BIM-data på en rekke Nilans ventilasjons- og varmepumpeløsninger – listen utvides stadig.
Med BIM-data får du alle nødvendige tekniske data for å kunne tegne og regne på Nilan-konstruksjoner i 3D.

Se her hvis du vil vite mer om BIM-data på Nilan-anlegg

 

Målskisse av Comfort 250 Top høyre modell (tilluft høyre side):

Målskisse av Comfort 250 Top venstre modell (tilluft venstre side):

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

 

Målskisse av Comfort 250 Top Polar høyre modell (tilluft høyre side):

 

Målskisse av Comfort 250 Top Polar venstre modell (tilluft venstre side):

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring som inneholder mange nyttige funksjoner. Med betjeningspanelet kan man stille inn viftetrinn, slå aggregatet AV/PÅ, samt se eventuelle alarmer. 

Til bruk i eiendommer for utleie, hoteller osv. er det mulig å låse panelet slik at leietaker ikke kan slå aggregatet av og/ eller endre på viftetrinn.

Styringens mange funksjoner gir blant annet muligheter for å  koble til ettervarmebatteri og CO2- eller VOC-føler (VOC: Flyktige organiske forbindelser). Som standard har styringen bl.a. brukervalgsprogrammer, intelligent fuktstyring og integrert brannautomatikkk.

CTS400 har en åpen Modbus kommunikasjon som gir mulighet for tilkobling til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også kobles til en Nilan gateway cloud-løsning som gir mulighet til å styre og overvåke aggregatet via en APP-løsning på en smartphone. 

Funksjonsoversikt   +Standard
- Tilbehør
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dage). Justerbar 1 - 360 dage. -
Bypass Luften ledes utenom varmeveksleren når det ikke er behov for varmegjenvinning. +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
Sommer/vinter drift Innstilling av når aggregatet skal kjøre i vinter- eller sommerdrift. +
Stopp ved lav romtemperatur Stopper ventilasjonen ved lav romtemperatur. Hvis boligens varmeanlegg f.eks. svikter. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler. +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. ettervarmebatteri etter ønsket romtemperatur. +
Luftmengde Mulighet for trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn for tilluft og avtrekk. +
CO2- / VOC-styring Mulighet for tilvalg av ekstern CO2- eller VOC styring. -
Brannautomatikk Mulighet for tilvalg av brannautomatikkk til styring av 1 til 2 brannspjeld. -
EL-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av EL-ettervarmebatteri. -
Vann-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av vann-ettervarmebatteri. -
Brukervalg 1 og 2 Brukervalg benyttes til eksterne potensialfrie styringssignaler fra f.eks. en kjøkkenhette. +
Branntermostat/ekstern brannautomatikk Det er mulig å koble til en branntermostat eller ekstern brannautomatikk. +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slås av og/ eller ikke kan endre på viftetrinn. +

 

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er øverst på bagsiden udstyret med to montagebeslag med huller for vægmontage.:

Tilbehør