VPM 3200

VPM 3200 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning via en reversibel varmepumpe som både kan kjøle og varme tilluften. Den innebygde heatpipen øker både kjøle- og varmeeffekten og sikrer dermed en god COP.

VPM 3200 benyttes til ventilasjon av bygninger hvor det stilles krav til god luftkvalitet f.eks. ventilasjonssystemer i lokaler hvor forurenset luft kjøres over det sentrale systemet f.eks. restaurantkjøkken, toaletter og garderober. Avtrekksluften og tilluften er adskilte og det overføres dermed ikke partikler mellom dem.

Med en integrert varmepumpe i aggregatet får man et kompakt aggregat som ikke tar opp mye plass i bygget. Samtidig unngår man et eksternt kjøleaggregat som må plasseres utenfor på bakken eller på taket.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 10000 m3/h
Max : 36000 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 5470  x 2510 x 2730 mm
Vekt 3970 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger (H x B) 1000 x 2000 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V + N, 50 Hz
Styring CTS CTS 6000
Tetthetsklasse DS/EN 1886 L2
Kompressor Maneurop type: MTZ (faste omdreininger) / VTZ (variable omdreininger) - konfigurasjonsavhengig
Kjølemiddel heatpipe R 744 (CO2) / 2 x 5 x 2,6 kg
Kjølemiddel kjølekrets R 407 C / 45 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 1260 x 2080 mm
Kondenseringskapasitet 13,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp PVC Ø 32 x 1,5 mm


 
 

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13053 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 32.000 m3/h.

 

Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 32.000 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 32.000 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for VPM 3200:

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

Nilan CTS 6000 gjør det mulig å styre og overvåke Nilan næringsaggregater online via en computer, uansett hvor i verden man befinner seg i forhold til aggregatet. Ved hjelp av et uke- eller årsprogram kan automatisk drift innstilles blant annet i forhold til tidspunkter for drift, romtemperatur, ventilasjonshastighet og alarmer m.m.

CTS 6000 sikrer en optimal overvåking av aggregatets driftstilstand. Som betyr at alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og meldinger om vedlikehold automatisk meldes via e-mail til de rette personene. Derved kan det raskt utbedres for driftsforstyrrelser, samtidig som at det gir sikkerhet for optimalt vedlikehold og planlegging av servicebesøk.
 

Funksjoner
• Online styrings- og overvåkningsprogram til Nilan næringssaggregater
• Styring og overvåkning via en computer
• Automatisk styring via uke- eller årsprogram
• Innstilling av temperaturstyring, nattkjøling, trykkgrenser, alarmer, viftehastighet m.m.
• Grafiske historikkurver for temperatur, luftmengde, varme- og kjølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituasjon
• Automatiske alarmmeldinger om driftstilstand, feil og vedlikeholdelse pr. e-mail
• Forbindelse til romregulatorer og frekvensomformere
• Mulighet for tilpassing av brukerflate til forskjellige brukernivåer

Fordeler
• Aggregatene kan styres og overvåkes fra hele verden
• Via uke- eller årsprogram sikres en detaljert tilpasning av inneklimaet til den enkelte bygningens behov
• Den automatiske og intelligente styringen sikrer en optimalisering av driftsøkonomien
• Historikkgrafer gjør det mulig å optimalisere driften og inneklimaet
• Hurtig diagnostisering av eventuelle driftsforstyrrelser eller feil gir mulighet for en handling
• Bedre mulighet for å yte fjernsupport og dermed planlegge servicebesøk
• Brukervennlig betjening da brukerflaten kan tilpasses personlige preferanser

Add-on
Det er mulig å kjøpe et LON/Modbus kort så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system, som kommuniserer over LON eller Modbus.

OBS! God ledig plass foran aggregatet anbefales. Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Det må være plass til å enkelt kunne rengjøre aggregatet. Ved rengjøring av aggregatet kan vann renne ut av rengjørings- og kondensavløp. Det skal derfor være plass til montering av vannlås ved kondensavløp og ev stengekraner ved rengjøring av avløp.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

OBS! Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere under aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

 

 

Tilbehør