VPL 15

VPL 15 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning til eneboliger, leiligheter, mindre kontorer og butikker. Det skiller seg fra et normalt ventilasjonsaggregat med varmeveksler ved at det er utrustet med en varmepumpe istedenfor, det kaller vi for aktiv varmegjenvinning. Med en varmepumpe oppnås en høy varmegjenvinning og aggregatet benyttes dermed også i lavenergihus som oppvarmingskilde.

VPL 15 har en reversibel kjølekrets, som vil si at det kan varme tilluften om vinteren og kjøle tilluften om sommeren. Kjølefunksjonen er dog ikke til å sammenligne med et airconditionanlegg. Når tilluften kjøles kondenserer luften og gir en lavere luftfuktighet innendørs om sommeren. Noe som betyr at det blir lettere å holde ut høye temperaturer, det kaller vi for komfort kjøling eller sval-funksjon.

FU 15
Til VPL 15 kan det kjøpes en heatpipe som øker varmepumpens effektivitet om vinteren med opptil 40%, uten ekstra forbruk av strøm.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 100 m3/h
Max : 425 m3/h

Nilan App - Styring av hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen

Nilan har utviklet en app med smarte funksjoner der brukeren kan styre hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen.

Appen er intuitiv, enkel og sikker å bruke, og gir brukeren mulighet til f.eks. justering av romtemperatur. Flere ventilasjonsanlegg kan kobles til samme app slik at du har full kontroll over inneklimaet, f.eks. i både hjem og hytte.

Det kan kobles til flere brukere på samme app.

Ved kjøp av en Nilan-gateway kan brukeren få tilgang til enheten via Nilan-appen.

Les mer om Appen her

 

Dimensjoner (B x D x H) 750 x 415 x 680 mm
Vekt 54 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate, pulverlakkert hvit RAL9016
Viftetype Volumkonstant EC motorer
Filterklasse ISO ePM10 > 50% og ISO ePM1 50-65% (F7)
Varmepumpetype Stempelkompressor on/off
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelfylling 1000 gr.
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 720 W / 4,3 A
Standby effektforbruk 3W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C

 

For å oppnå en forbedret COP og øke varmetilførselen, spesielt om vinteren, anbefales det å installere en FU15 filterenhet med heatpipe.

 

Kapasitet

Kapasitet på standard aggregat som funksjon av qv og Pt ext

Testet iht. EN13141-7 med standardfiltre ISO ePM10 > 50 % (M5) og ISO ePM1 50-65% (F7) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdier inkluderer aggregatets totale strømforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

Den grå stiplede kurven indikerer trykkfallet for en FU15 filterenhet.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varmeeffekt COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP tilluft som funksjon av utetemperatur [ºC] og volumstrøm [m3/h] i henhold til EN 14511, avtrekk = 21 ºC.

Stiplet kurve: Uten FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe

Varmeeffekt [W] (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av qv [m3/h] og utetemperatur [ºC].

I henhold til EN 14511, avtrekk = 21 ºC.

Stiplet kurve: Uten FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe
Lilla kurve: Kompressoreffekt

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [ºC] som funksjon av utelufttemperatur [ºC] og volumstrøm qv [m3/h] balansert strømning.

Avtrekkstemperatur = 21 [ºC], 45 RH [%]

X-akse: Utelufttemperatur
Y-akse: Tilluftstemperatur

Stiplet kurve: Uten FU15 heatpipe
Fast kurve: Med FU15 heatpipe

Tilluftstemperatur (kjøl)

Tilluftstemperatur [ºC] som funksjon av utelufttemperatur [ºC] og volumstrøm qv [m3/h] balansert strømning.

Avtrekkstemperatur = 24 ºC.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa.

Testet i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LPA ved en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for VPL 15:

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
 

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system. Modbus-forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC- eller KNX-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. +
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
Brukervalg 2 Ytterligere mulighet for å overstyre driftstilstanden og brukervalg 1 via et eksternt potensialfritt signal. -
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned.  +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Der anbefales derfor en minimum klaring foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere un-der aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensatavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort. Hvis aggregatet er installert utenfor klimaskjermen, er det viktig å sikre kondensatavløpet for ising. Det er installatørens ansvar å frostsikre aggregatet.

Tilbehør