VPM 1500 Cleanroom

VPM Cleanroom er et unikt ventilasjons- og varmegjenvinningsaggregat som benytter en ny, banebrytende og patentert teknologi som effektivt hindrer tilluften i å komme i kontakt med avtrekksluften, og dermed kan det ikke forekomme en utveksling av mikroorganismer som bakterier, partikler eller annen uren luft som vil si at det ikke vil skje en potensiell kontaminering av tilluften. 

VPM Cleanroom er særdeles hensiktsmessig i forbindelse med virksomheter som krever et høyt nivå med hygiene som laboratorier, operasjonsrom og i matindustrien m.m.

VPM Cleanroom kan plasseres på trange steder ettersom aggregatet har en kompakt konstruksjon. Aggregatet leveres som monteringsvennlig moduloppbygning som gjør det enkelt å installere.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 5000 m3/h
Max : 18000 m3/h

Ingen kontaminering

VPM Cleanroom er oppbygget av individuelle kamre som er med på å forhindre kontaminering. Hvert kammer har innebygget kondensbakke utført i rustfritt stål samt avløp, som leder kondensvannet vekk. Oppdeling av individuelle kamre sikrer lett adgang til vedlikehold og rengjøring.

Det benyttes ikke skruer eller popnagler til oppbygging av anlegget, noe som sikrer det mot lekkasje. Styringen samt frekvensomformere er plassert på utsiden av anleggets front for å bevare så jevne overflater som mulig på innsiden av anlegget. Dessuten er det utviklet en spesiell lukkeordning som ikke bryter innsiden av anleggets jevne overflate. De jevne flatene er med på å garantere minimal risiko for kontaminering eller lekkasje og gjør det enklere å rengjøre.

Viftenes plassering sikrer overtrykk i den rene siden, så mulige lekkasjer inni anlegget går fra ren til uren luft og ikke motsatt. Det vil si at det er overtrykk i tilluften og undertrykk i avtrekket. Dette er for å unngå kontaminering så uønskede partikler spres, samt for å sikre laboratoriets arbeidsmiljø og renhet.

VPM Cleanroom oppfyller myndighetenes krav og standarder med adskilte luftveier til ventilasjon for laboratorier og klinisk rene miljøer.
 

Høy varmegjenvinning

Tradisjonelt sett har det hittil vært benyttet væskekoblet batterier ved varmegjenvinning til ren romventilasjon. Erfaringsmessig ligger de væskekoblet batteriene med effektivitet på 40 - 50 %. For at tradisjonelle anlegg med væskekoblet batterier kan opprettholde Eco-designs regler for varmegjenvinning på 63% i 2016 og 68% i 2018, bygges flere væskekoblet moduler sammen i serie.

Med den nye banebrytende og patenterte VPM Cleanroom løsningen som effektivt hindrer avtrekksluften i å komme i kontakt med tilluften, oppnås en effektivitet som kommer tett på 100 %.
 

Plass-sparende løsning

VPM Cleanrooms patenterte teknologi gjør at anlegget sparer plass i forhold til konvensjonelle anlegg. Det vil si at utgifter til dyr kvadratmeterplass reduseres i forhold til andre anlegg med samme formål.

For å kunne imøtekomme gjeldende lovgivning for Eco-design vil en løsning med konvensjonelle anlegg kreve mye plass. Den europeiske lovgivning foreskriver varmegjenvinning for 2016 på 63% og for 2018 på 68%.

Da konvensjonelle anlegg typisk har en varmegjenvinning på 40 - 50%, er det nødvendig å bygge sammen flere moduler for at kunne oppfylle krav. Med en konvensjonell løsning vil det bety større anlegg, større teknisk rom og høyere byggekostnader. 

Med Nilans VPM Cleanroom løsning oppnås en vesentlig sparing på byggekostnadene til tekniske rom. 
 

Dimensjoner (B x D x H) 4440 x 2180 x 2565 mm
Vekt 2440 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Viftetype Kammervifte med B-hjul og omdreiningskonstant EC-motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger (H x B) 800 x 1200 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V + N, 50 Hz
Styring CTS CTS 602i / CTS 6000 (konfigurasjonsavhengig)
Tetthetsklasse DS/EN 1886 L1
Kompressor Maneurop type: MTZ (faste omdreininger) / VTZ (variable omdreininger) - konfigurasjonsavhengig
Kjølemiddel heatpipe R 744 (CO2) / 5 x 2,93 kg
Kjølemiddel kjølekrets R 407 C / 17 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 950 x 1520 mm
Kondenseringskapasitet 13,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp PVC Ø 32 x 1,5 mm


 
 

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 1353 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 15.000 m3/h.

 

Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 15.000 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 15.000 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.


Tilkoblinger:
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft

CTS602i styringen er en avansert styring for næringsanlegg med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602i styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. -
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned. +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

Nilan CTS 6000 gjør det mulig å styre og overvåke Nilan næringsaggregater online via en computer, uansett hvor i verden man befinner seg i forhold til aggregatet. Ved hjelp av en uke- eller årsprogram kan automatisk drift innstilles blant annet i forhold til tidspunkter for drift, romtemperaturer, ventilasjonshastigheter og alarmer med mer.

CTS 6000 sikrer en optimal overvåking av aggregatets driftstilstand idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedlikehold-meldinger automatisk meldes via e-mail til de rette personene. Derved kan det hurtig rette opp driftsforstyrrelser, samtidig som det gir sikkerhet for en optimal vedlikehold og planlegging av servicebesøk.

Funksjoner
• Online styrings- og overvåkingsprogram til Nilan næringsaggregater
• Styring og overvåking via computer
• Automatisk styring via uke- eller årsprogram
• Innstilling av temperaturstyring, nattkjøling, trykkgrenser, alarmer, viftehastighet m.m.
• Grafiske historikk-kurver for temperatur, luftmengde, varme- og kjølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituasjon
• Automatisk alarmvarsler om driftstilstand, feil og vedlikehold på e-mail
• Forbindelse til romkontroller og frekvensomformere
• Mulighet for tilpassing av brukergrensesnitt til forskjellige brukernivåer

Fordeler
• Aggregatene kan styres og overvåkes fra hele verden
• Via uke- eller årsprogram sikres en detaljert tilpasning av inneklima til den enkelte bygningens behov
• Den automatiske og intelligente styringen sikrer en optimalisering av driftsøkonomien
• Historikk-grafer gjør det mulig å optimalisere driften og inneklimaet
• Hurtig diagnostisering av eventuelle driftsforstyrrelser eller feil gir mulighet for rask respons
• Bedre mulighet for å gi ekstern støtte og dermed planlegge servicebesøk
• Brukervennlig betjening da brukergrensesnittet kan tilpasses personlige preferanser

Add-on
Det er mulig å kjøpe et LON/Modbus kort så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system (SD anlegg) som kommuniserer på LON eller Modbus.

OBS! Det anbefales god klaring foran aggregatet. Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det skal være lett å skifte filtre, og det skal være mulig  kunne bytte ut vifter eller andre komponenter. Det skal være plass til å lett kunne rengjøre anlegget. Ved rengjøring av anlegget kan det renne vann ut av rengjørings- og kondensvannavløp. Det skal derfor være plass til montering av vannlås ved kondensvannavløp samt evt. stengekraner ved rengjøringsavløp.

OBS! Det er viktig at aggregatet stilles opp i vater for å oppnå et ordentlig avløp fra kondensvannbakken.

OBS! Anbefalt serviceavstand: 1505 mm 

Tilbehør