VPR 240

VPR 240 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning via en roterende veksler i kombinasjon med en varmepumpe. Varmepumpen har en reversibel kjølekrets, og kan kjøle eller varme tilluften avhengig av behov.

Med den roterende veksleren i kombinasjon med optimal plassering av kondensator- og fordamperbatteri oppnår aggregatet en meget høy kjøle- og varmeeffekt og dermed også en svært god COP. Aggregatets variable kompressor gir deg mulighet for presis regulering av tillufttemperaturen.

VPR 240 brukes ofte i bygninger hvor det er behov for kjøling f.eks. kontor, butikklokale, konsertsal osv.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 800 m3/h
Max : 2650 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 2300 x 910 x 1040 mm
Vekt 405 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger Ø 400 mm
Kondensavløp PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V + N, 50 Hz
Maks. fasestrøm 3 x 16 A (unntatt tilbehør)
Tetthetsklasse DS/EN 1886 L2
Variabel kompressor Frekvensstyrt
Kjølemiddel kjølekrets R 410 A / 2,0 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 429 x 622 mm
Kondenseringskapasitet 5,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)

 

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spenningsinngang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Innebygd
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Kapasitet (kondensasjonsveksler)

Prosjekteringsdata er beregnet på grunnlag av en kondensasjonsveksler.

Max Pa kapasitet af standardaggregat, Pt ext som funksjon av qv med hensyn til SFP-Verdiene. 

SFP-verdier iht. EN 13053 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

* Lufthastighet over fordamperoverflaten måles ved meter per sekund.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varmedata (kondensasjonsveksler)

Prosjekteringsdata er beregnet på grunnlag av en kondensasjonsveksler.


Varmedata er beregnet med følgende temperaturer:
Utetemperatur: -7 °C
Innetemperatur: 20 °C

Kapasitet (sorpsjonsveksler)

Prosjekteringsdata er beregnet på grunnlag av en sorpsjonsveksler.

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 1353 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

* Lufthastighet over fordamperoverflaten måles ved meter per sekund.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Kjøledata (sorpsjonsveksler)

Prosjekteringsdata er beregnet på grunnlag av en sorpsjonsveksler.
 

Kjøledata er beregnet med følgende temperaturer:
Utetemperatur: 35 °C
Innetemperatur: 27 °C

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for roterende varmevekslere i henhold til EN308 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 2400 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for VPR 240:

Målskissen som vises er for en venstreversjon.
Aggregatet kan også leveres i høyreutførelse.

 

Alle mål er vist i mm.

1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft

A: Gavlplassering
B: Topp plassering
C: Plassering på baksiden

CTS602i styringen er en avansert styring for næringsanlegg med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602i styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. -
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned. +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

Tilbehør