Comfort 5000

Comfort 5000 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning velegnet til sentral boligventilasjon, ventilasjon av skoler, kontorer samt arbeidslokaler.

Aggregatet kan bestilles som venstre eller høyre modell og kan på grunn av den gode isoleringen installeres utenfor klimaskjermen. Skal det installeres utendørs, kan det bestilles et topplokk til beskyttelse mot regn og snø.

Med modulerende 100% bypass oppnår Comfort 5000 god regulering av tilluftstemperaturen.

Hver eneste komponent er nøye utvalgt med hensikt på uovertruffen kvalitet, og alle komponenter testes gjennom hele produksjonsprosessen på samme måte som de ferdige aggregatene testes før de forlater fabrikken. Kvalitetskontrollen avspeiler våre høye standarder som gir deg et produkt som holder i mange år.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 500 m3/h
Max : 5000 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 2650 x 1250 x 1500 mm
Vekt 617 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i sjøvannsbestandig aluminium
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger 800 x 500 mm
Kondensavløp PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 3,9 kW / 3 x 13 A
Standby effektforbruk 3 W
Tetthetsklasse IP31
Ekstern lekkasje undertrykk < 0,9% (*1)
Eksternt lekkasje overtrykk < 0,9% (*2)
Intern lekkasje < 0,5% (*3)


*1 - Testet iht. EN13141-7 ved 250 Pa
*2 - Testet iht. EN13141-7 ved 100 Pa
*2 - Testet iht. EN13242-7 ved 100 Pa

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon af qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

Den stiplede kurven angir trykkfallet for vannvarmeflate (Pa).

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308 og EN 13141-7 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 4000 m3/h og Pt ext = 100 Pa iht. EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Målskisse av Comfort 5000 venstre modell (tilluft venstre side):

Tilslutninger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekksluft
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

CTS602i styringen er en avansert styring for næringsanlegg med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602i styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. -
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned. +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Der anbefales derfor en minimum klaring foran aggregatet på 100 cm.

Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere un-der aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensatavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort. Hvis aggregatet er installert utenfor klimaskjermen, er det viktig å sikre kondensatavløpet for ising. Det er installatørens ansvar å frostsikre aggregatet.

Varemerke Nilan
Modell Comfort 5000
Type Toveis ventilasjonsaggregat for annet enn bolig
Type operasjon Trinnløs regulering VSD
Type varmegjenvinningssystem Motstrømsveksler
Temperatureffektivitet for varmegjenvinning 80,5 %
Referansevolumstrøm (tilluft) 0,951 m3/s
Referansevolumstrøm (avtrekk) 1,064 m3/s
Faktisk elektrisk strømforbruk (kW) (tilluft) 1,279 kW
Faktisk elektrisk strømforbruk (kW) (avtrekksluft) 1,097 kW
SFPint 872 W(m3/s)
Lufthastighet ved dimensjonert volummengde 0,36 m/s
Nominelt eksternt trykk 275 Pa
Internt trykkfall over ventilasjonskomponenter (tilluft) 155 Pa
Internt trykkfall over ventilasjonskomponenter (avtrekk) 228 Pa
Statisk effektivitet for vifter (tilluft) 67,9 %
Statisk effektivitet for vifter (avtrekk) 67,9 %
Maksimal ekstern lekkasje 1,2 % v/400 Pa
Maksimal intern lekkasje 0,9% v/250 Pa
Energiklassifisering for filtre ISO ePM10 > 60% (M5) (avtrekk E
Energiklassifisering for filtre ISO ePM1 50% (F7) (uteluft) C
Visuelt filteralarmsignal Hvis et filter må skiftes, vises en alarm på kontrollpanelet
Lydeffektnivået (LWA) 54 dB(A)

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Innebygget
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Viftedata for ecodesign

Viftedata  
Max. total effektivitet (A-D) 67,9 %
ECO måleoppsett (A-D) A
Krav til effektivitet 62N (2015)
ECO effektivitetsforhold i optimalt driftspunkt 75,3
   
Motordata (optimalt driftspunkt)  
EC-motor Med motorstyring
Registrert effekt 1,954 kW
Luftmengde 4863 m3/h
Totalt trykk 897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2311

Forutsetninger ift. EC327/2011

 

Tilbehør