VGU 180 EK

VGU 180 EK er et avtrekksaggregat med aktiv varmegjenvinning som typisk brukes i eneboliger til produksjon av varmt tappevann. I tillegg har VGU 180 EK en innebygget EL-supplering som er tilsluttet sentralvarmesystemet og varmer opp boligen via EL.

Anlegget suger ut den varme fuktige luften fra blant annet kjøkken, bad og vaskerom hvor energien fra avtrekksluften gjenbrukes til å produsere varmt tappevann.

Anlegget består av en 180 liters vartvannstank, og har i tillegg et 1,5kW varmeelement til supplering dersom det skulle være behov for økt produksjon av varmt tappevann.

En av de store fordelene ved VGU 180 EK er at det ikke skal bore energibrønn, grave ned jordslanger eller installeres en uteluftvarmepumpe som ved tradisjonelle varmeløsninger med en varmepumpe.

VGU 180 EK kan være et fint alternativ i eksisterende boliger som kun har mekanisk avtrekk uten gjenvinning i dag.

VGU 180 EK 

Energieffektivitetsklasse varmtvannsproduksjon A
Forbruksprofil vannvarmer XL (X-large)
Varmtvannskapasitet 180 l
Dimensjoner (B x D x H) 600 × 675 × 1973 mm
Vekt 140 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilkoblinger Ø160 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Tilførselspenning 3 x 400 V, 50 HZ / 3 x 230 V, 50 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 11 kW/16 A
Standby effektforbruk 1 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur 0/+40 °C


 

EK 9 kW (EL-kassett delen)

Energieffektivitetsklasse romoppvarming A+
Årsvirkningsgrad ved romoppvarming 105%
Varmeeffekt 9 kW
Tilførselsspenning 3 x 230V / 3 x 400V                           
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 16A
Standby el-forbruk 2 W
Trykekspansionsbeholder 8 l

 

 

 

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra VGU 180 EK beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C.

Lyddata

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

 

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav, for å oppnå optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir et godt overblikk over aggregatets aktuelle drift, og har en meny-struktur som er enkel å finne fram i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon

CTS602 styringen har en åpen Modbus RS485 protokoll, som kan brukes til å kommunisere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Filtervakt Tidsinnstilt filtervakt varsler når det er på tide å skifte filter. Kan stilles inn mellom 30 og 180 dager. +
Driftsmodus Kan settes til å kjøre Auto i henhold til innstilte verdier eller settes til å kjøre i varme- eller kjølemodus. +
Trinnløs regulering De fire ventilasjonstrinnene kan stilles trinnløst 20-100 %, med ulike verdier for tilluft og avtrekk. +
Fuktstyring Innebygd fuktighetsregulering kan stilles inn til å kjøre høy ventilasjonsdrift ved høy luftfuktighet (når du er i dusjen) og lav ventilasjonsdrift dersom luftfuktigheten i boligen blir for lav. +
Aktiv kjøling Aggregatet kan stilles inn til å kjøle tilluften om sommeren, dersom behov skulle oppstå. Når varmepumpen avkjøles, avsettes varmen i varmtvannstanken, slik at du får "gratis" varmtvann når aggregatet er i kjølemodus. + / -
Lav utetemperatur Det er mulig å senke ventilasjonen ved lav utetemperatur, for å unngå at luftfuktigheten inne blir for lav. +
CO2 styring Det er mulig å styre ventilasjonsnivået etter boligens CO2-nivå. -
Temperaturindstillinger Temperaturinnstillingene brukes av kontrolleren til å regulere driften av hele anlegget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funksjon for avriming av veksleren dersom det skulle danne seg is i den. +
Varmtvann Aggregatet produserer varmtvannet via luft/luft varmepumpen i ventilasjonsdelen. +
Sett varmtvann på pause Det er mulig å sette varmtvannsproduksjonen på pause hvis du f.eks. for en periode ikke er hjemme. På den måten spares energi. +
Frostbeskyttelse varmtvann For å beskytte varmtvannstanken er den utstyrt med frostsikringsfunksjon. +
Skoldningssikring Styringen har innebygget skoldningssikring, som sørger for at det varme tappevannet ikke blir for varmt og kan skolde brukerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling av varmtvannet som kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Værkompensering Strømningstemperatur kan reguleres etter utetemperaturen. +
Ukeplan Det kan lages en ukeprogram med forskjellige innstillinger avhengig av bruk av boligen. +
Brukervalg 1 Brukes hvis du ønsker å overstyre enhetens drift via et potensialfritt signal. Brukes f.eks. hvis en kjøkkenhette er koblet til systemet. +
Brukervalg 2 Brukes som brukervalg 1, men har samtidig et utgangssignal som kan brukes f.eks. å kontrollere en spjeld. +
Hendelsesloggen Logger hendelser i styringen samt feilmeldinger og advarsler. +
Les data Alle aktuelle verdier i anleggets drift kan leses ut. Oftest brukt til feilsøking. +
Nødstopp ventilasjon Ikke slå av ventilasjonen, da dette kan skade aggregat, kanalsystem og i verste fall boligen. Men det kan være nødvendig å kort skru av ventilasjonen f.eks. på grunn av et beredskapsvarsel. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Når du installerer enheten, bør fremtidig service og vedlikehold alltid tas med i betraktningen. Det anbefales en minsteavstand på 60 cm foran systemet.

Det skal være enkelt å bytte ut filter og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensvannskuffen.


 

  • Ventilasjonsdelen kobles til kanalsystemet via stusse på toppen av aggregatet

  • Det varme tappevannet kobles til under varmtvannstanken