Comfort 600

Comfort 600 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat til mindre næringsbygg eller sentral ventilasjon i leiligheter.

Aggregatet plasseres ofte i tekniske rom, men kan på grunn av den gode isoleringen også installeres i et uutnyttet loftsrom.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 200 m3/h
Max : 800 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 1200 x 950 x 630 mm
Vekt 101 / 75 kg (*1)
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Volumkonstant EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 200 mm
Kondensavløp PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 1030 W / 4,5 A
Standby effektforbruk 4 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*2)
Varmetap W/m2K (*3)
Isoleringsklassifikasjon T2


*1 - 75 kg er uten sideplater og veksler
*2 - Testet iht. EN13141-7 (ved 250 Pa)
*3 - Testet iht. EN1886 EN1886

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets EL-forbruk for begge viftene ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308 og EN 13141-7 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 600 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

Målskisse av Comfort 600 høyre modell (tilluft høyre side):

Målskisse av Comfort 600 venstre modell (tilluft venstre side):

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
6: EL-tilkoblinger
7: Primærside (veksler)

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system. Modbus-forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC- eller KNX-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. +
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
Brukervalg 2 Ytterligere mulighet for å overstyre driftstilstanden og brukervalg 1 via et eksternt potensialfritt signal. -
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned.  +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Der anbefales derfor en minimum klaring foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere un-der aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensatavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort. Hvis aggregatet er installert utenfor klimaskjermen, er det viktig å sikre kondensatavløpet for ising. Det er installatørens ansvar å frostsikre aggregatet.

Varemerke Nilan
Modell Comfort 600
Type Toveis ventilasjonsaggregat for annet enn bolig
Type operasjon Trinnløs regulering VSD
Type varmegjenvinningssystem Motstrømsveksler
Temperatureffektivitet for varmegjenvinning 79,6%
Referansevolumstrøm (tilluft) 0,1594 m3/s
Referansevolumstrøm (avtrekk) 0,1404 m3/s
Faktisk elektrisk strømforbruk (kW) (tilluft) 0,209 kW
Faktisk elektrisk strømforbruk (kW) (avtrekksluft) 0,214 kW
SFPint 413 W/(m3/s)
Lufthastighet ved dimensjonert volummengde 0,022 m/s
Nominelt eksternt trykk 250 Pa
Internt trykkfall over ventilasjonskomponenter (tilluft) 123 Pa
Internt trykkfall over ventilasjonskomponenter (avtrekk) 137 Pa
Statisk effektivitet for vifter (tilluft) 57,4 %
Statisk effektivitet for vifter (avtrekk) 57,4 %
Maksimal ekstern lekkasje 1,5 % v/400 Pa
Maksimal intern lekkasje 3,6 % v/250 Pa
Energiklassifisering for filtre ISO ePM10 > 60% (M5) (avtrekk) E
Energiklassifisering for filtre ISO ePM1 70% (F7) (uteluft) C
Visuelt filteralarmsignal Hvis et filter må skiftes, vises en alarm på kontrollpanelet
Lydeffektnivået(LWA) 56 dB(A)


 

Tilbehør