City passivhus

Et eksisterende hus ble revet ned for å gjøre plass til en lavenergibolig

Nilan Compact P AIR 9

Det var opprinnelig meningen at det gamle huset skulle renoveres. Huset var i løpet av årene blitt utvidet et par ganger, det var mørkt og rommene fungerte ikke sammen.

Etter å ha undersøkt mulighetene for renovering, ble det besluttet at det var mest økonomisk å rive det gamle huset og bygge opp igjen som nytt.

Tanken var å bygge et energieffektivt, lyst og moderne hjem.

Tomten ga en interessant utfordring. Ikke kun i forhold til design, men også i forhold til konstruksjonen. Den er lang og smal, orientert SV/NØ med usedvanlig dårlig vinkel til solen.

Lysstudier ble utført på det eksisterende huset og hvilken effekt bygget ville ha på omkringliggende hus. Denne analysen ble brukt til å designe huset så det kunne utnytte mest mulig av det tilgjengelige dagslys og sollyset.

Nilans Compact P AIR 9 ble valgt, fordi de ønsker å bygge hus med svært lavt energiforbruk.

AIR 9 luft/vann varmepumpe har en SCOP på 5,11, som betyr at boligene kan oppvarmes svært billig.

Compact P bruker avkastluften til å varme det varme tappevannet, og kan både svale og varme tilluften med den innebygde varmepumpen.

Les mer om Compact P AIR9


Arkitekt............: Wain Morehead Architects
Lokasjon..........: Cork City - Irland