Rauhalinna

6 nye boliger i det sørvestlige Finland i naturskjønt område rundt Turku

Nilan Compact P + EK

I naturskjønt område nær byen, skoler, barnehage og handlemuligheter, er det bygd 6 boliger i 2 størrelser: 101 m2 i et plan og 138 m2 i to plan.

Husene er bygd i moderne design med store vinduspartier som gir lyse og vennlige rom. Foran på hver bolig er det en stor terrasse.

Alle boliger er utstyrt med badstue i forbindelse med baderommet.

Nilans Compact P aggregat ble valgt fordi de ønsket å utnytte energien i avkastluften til å produsere varmt tappevann. 

Compact P kan også varme opp tilluften og dermed bidra til oppvarmingen av huset. 

Compact P har reversibel kjølekrets og kan om sommeren kjøle tilluften (svalfunksjon). Når den kjøler tilluften går overskuddsvarmen til varmtvannet, slik at ingen energi går til spille.

Compact P EK er utstyrt med en EL-kassett til vannbåren gulvvarme.

Les mer om​ Compact P EK

Byggherre..........: Lounaiskodit Oy
Lokasjon..........: Turku - Finland