Compact P EK

Compact P EK er et multiaggregat med tre funksjoner samlet i en kompakt installasjon beregnet for litt mindre boliger med et ventilasjonsbehov opptil 430 m3/h. De tre funksjonene er ventilasjon av boligen, produksjon av varmt tappevann samt romoppvarming i boligen via EL.

En fordel ved å samle disse tre installasjonene i én installasjon er at man sparer mye plass på det tekniske rommet, at det ikke behøves å grave ned jordslanger/ energibrønn eller installere en uteluft-varmepumpe som tradisjonelle oppvarmingsløsninger med varmepumpe. Dette gjør installasjonen enklere og billigere.

El-oppvarming er en god løsning hvis huset er veldig tett og derfor ikke trenger å bruke så mye energi på oppvarming, som f.eks. er tilfellet ved et Passivhus. Dog skal det undersøkes om forskriftene tillater EL-oppvarming.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 50 m3/h
Max : 430 m3/h

Husets "hjerte og lunger"

Compact P er et utraditionelt ventilationsaggregat, der i modsætning til andre ventilationsaggregater genvinder varmen i fraluften 100%. Via modstrømsveksleren genvindes op til 95% af energien i fraluften til opvarmning af udeluften. Den resterende energi udnyttes af den indbyggede varmepumpe til at producere det varme brugsvand.

Compact P EK har desuden en indbygget el-kedel, der kan opvarme boligen via el i et vandbåren centralvarmesystem. 

Passiv varmegenvinding

Den passive varmegenvinding foregår via en effektiv modstrømsveksler med en høj temperaturvirkningsgrad helt op til 95%. Udeluften opvarmes af fraluften (udsugningen) og sikrer at ventilationen medfører et minimalt varmetab.

På grund af den høje varmegenvinding, kan der dannes is i veksleren om vinteren. Styringen har en effektiv afrimningsfunktion, der afrimer veksleren, hvis der dannes is. Alternativt kan man bestille Compact P som en Polar model, med indbygget frostsikringsforvarmelegeme. Det sikrer, at der ikke dannes is i veksleren og giver fuld varmegenvinding hele vinteren.

Passiv og aktiv varmegenvinding

Når den integrerede varmepumpe i ventilationsdelen ikke producerer varmt brugsvand, kan den opvarme tilluften yderligere samt dermed bidrage til opvarmning af boligen.

Det sker kun, hvis indetemperaturen eller tillufttemperaturen er lavere end ønsket.

Når varmepumpen opvarmer tilluften, sker der samtidig en lille opvarmning af det varme brugsvand. Temperaturen kan derfor godt komme over indstillingen på den ønskede varmtvandstemperatur.

Varmt brugsvand

Den energi, der er tilbage i fraluften efter modstrømsveksleren, anvendes af den integrerede varmepumpe til at producere varmt brugsvand.

Der er en softwaremæssig skoldningssikring på 60 °C, hvilket betyder at temperaturen i varmtvandsbeholderen ikke kommer derover. Er der et stort varmtvandsbehov, anbefaler vi, at man monterer en fysisk skoldningssikring under varmtvandsbeholderen, således temperaturen i varmtvandsbeholderen kan hæves til 90 °C.

Compact P kan bestilles med solspiral i varmtvandsbeholderen. Er der et ekstra stort behov for varmt brugsvand, kan opvarmningen suppleres via solspiralen. Der kan tilsluttes energikilder som f.eks. solfanger eller fjernvarme, der kan hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

Legionella bekæmpelse
Compact P har en funktion for Legionella bekæmpelse, der kan aktiveres manuelt eller automatisk.

100% bypass funktion

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Hvis udeluften er køligere end indeluften vil aggregatets bypass åbne og lede udeluften forbi varmeveksleren, så den ikke opvarmes af udsugningsluften og dermed være med til at holde temperaturen nede i boligen.

Hvis udeluften er varmere en indeluften vil bypass lukkes og udeluften føres igennem varmeveksleren, der i denne driftsform vil kølegenvinde, hvilket vil sige, at den anvender den køligere indeluft til at køle udeluften med.

NB! Når ventilationsdelen er i køledrift, vil den stoppe for el-kedlen, så de ikke modarbejder hinanden. Ønsker man stadigvæk at have varme på gulvet i badeværelset, kan man indstille el-kedlen til at acceptere modsatrettet drift. På den måde vil el-kedlen opvarme boligen, hvis telestaterne i gulvvarmen kalder på varme, selvom ventilationsdelen er i køledrift.

Aktiv køling

Varmepumpen i ventilationsdelen er reversibel, hvilket vil sige, at den både kan opvarme tilluften, men kan også køle tilluften.

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Først vil aggregatet forsøge at køle via bypass funktionen, men hvis det ikke er nok, vil den begynde at køle aktivt via varmepumpen.

Det kræver at aktiv kølefunktion er aktiveret, da det jo koster strøm. Men energien er ikke spildt, da den varme der trækkes ud af tilluften, afsættes i varmtvandsbeholderen. Er der behov for megen køling, anbefales det at montere en skoldningssikring under varmtvandsbeholderen. Dermed kan maks. temperaturen i varmtvandsbeholderen stilles fra 60 °C til 80 °C.

El-kedel

Compact P EK har en indbygget el-kedel, der kan tilsluttes et vandbåret centralvarmesystem, og dermed opvarme boligen via el.

El-kedlen tilsluttes husets centralvarmestyring, der giver signal om, at der er behov for varme i huset. Signalet kommer typisk fra termostater, der er placeret i de enkelte rum og når de kalder på varme, opvarmer el-kedlen huset.

NB! Når ventilationsdelen er i køledrift, vil den stoppe for el-kedlen, så de ikke modarbejder hinanden. Ønsker man stadigvæk at have varme på gulvet i badeværelset, kan man indstille el-kedlen til at acceptere modsatrettet drift. På den måde vil el-kedlen opvarme boligen, hvis telestaterne i gulvvarmen kalder på varme, selvom ventilationsdelen er i køledrift.

 

 

Compact P

Energieffektivitetsklasse varmtvannsproduksjon A
Forbruksprofil vannvarmer L (large)
Varmtvannskapasitet 180 l
Dimensjoner (B x D x H) 900 x 610 x 2000 mm
Vekt 223 kg (inkl. EL-kassett)
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Kammervifte med B-hjul og omdreiningskonstant EC-motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilkoblinger Ø160 mm
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelfylling 2 kg
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Tilførselspenning 230V 50/60 Hz
Maks. opptatt effekt/strøm 3,4 kW / 14,8 A
Standby effektforbruk 3 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lekkasje < 1,4 % *1
Intern lekkasje < 1,1 % *2*1 - Testet i henhold til EN13414-7
*2 - Testet i henhold til EN13141-7
 

EK 3 kW (EL-kassett delen)

Energieffektivitetsklasse romoppvarming D
Årsvirkningsgrad ved romoppvarming 39%
Varmeeffekt 3 kW
Tilførselsspenning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 16A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13A
Vekt 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

 

EK 6 kW (EL-kassett delen)

Energieffektivitetsklasse romoppvarming D
Årsvirkningsgrad ved romoppvarming 39%
Varmeeffekt 6 kW
Tilførselsspenning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 32A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13A
Vekt 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

 

EK 9 kW (EL-kassett delen)

Energieffektivitetsklasse romoppvarming D
Årsvirkningsgrad ved romoppvarming 40%
Varmeeffekt 9 kW
Tilførselsspenning 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 16A
Vekt 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO 16890 Coarse 75% (G4) filter, uten ettervarmebatteri.

SEL-verdier inkluderer aggregatets samlede EL-forbruk uten styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsvarmeveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tørr virkningsgrad.

NB! Temperaturvirkningsgraden, er for motstrømsveksleren alene (uten varmepumpedrift).

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftvolum qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en avtrekkslufttemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er utregnet for varmepumpe og motstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt tilluft

Varmeeffekt Qc [W] som funksjon av luftvolum qv [m3/h] og utelufttemperatur  [°C], i henhold til EN 14511, avtrekksluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til romoppvarmingen som friskluften tilføres gjennom Compact P til tilluften.

Ventilasjonstapet er den varmeeffekten som blir borte uten varmegjenvinning ved den angitte luftvolumet.

Ventilasjonstap: - - - - - - - - - - - -
Varmeeffekt: ________________

Tappevann

Tappevolum i liter Vmax [L] fra Compact P Nordic beholder, som funksjon av tappevannstemperatur [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C.

Lyddata

Lyddata er for luftmengde [qv ] = 210 m3/h og eksternt trykktap [Pt ext] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtryksnivået LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Tilkoblinger
1. Uteluft
2. Tilluft
3. Avtrekk
3a. Tilkobling av kjøkkenhette (spesialmodell)
4. Avkastluft

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav, for å oppnå optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir et godt overblikk over aggregatets aktuelle drift, og har en meny-struktur som er enkel å finne fram i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus RS485 protokoll, som kan brukes til å kommunisere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Filtervakt Tidsinnstilt filtervakt varsler når det er på tide å skifte filter. Kan stilles inn mellom 30 og 180 dager. +
Driftsmodus Kan settes til å kjøre Auto i henhold til innstilte verdier eller settes til å kjøre i varme- eller kjølemodus. +
Trinnløs regulering De fire ventilasjonstrinnene kan stilles trinnløst 20-100 %, med ulike verdier for tilluft og avtrekk. +
Fuktstyring Innebygd fuktighetsregulering kan stilles inn til å kjøre høy ventilasjonsdrift ved høy luftfuktighet (når du er i dusjen) og lav ventilasjonsdrift dersom luftfuktigheten i boligen blir for lav. +
Aktiv kjøling Aggregatet kan stilles inn til å kjøle tilluften om sommeren, dersom behov skulle oppstå. Når varmepumpen avkjøles, avsettes varmen i varmtvannstanken, slik at du får "gratis" varmtvann når aggregatet er i kjølemodus. +
Lav utetemperatur Det er mulig å senke ventilasjonen ved lav utetemperatur, for å unngå at luftfuktigheten inne blir for lav. +
CO2 styring Det er mulig å styre ventilasjonsnivået etter boligens CO2-nivå. -
Temperaturindstillinger Temperaturinnstillingene brukes av kontrolleren til å regulere driften av hele anlegget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funksjon for avriming av veksleren dersom det skulle danne seg is i den. +
Varmtvann Compact P produserer varmtvannet via luft/luft varmepumpen i ventilasjonsdelen. +
Sett varmtvann på pause Det er mulig å sette varmtvannsproduksjonen på pause hvis du f.eks. for en periode ikke er hjemme. På den måten spares energi. +
Frostbeskyttelse varmtvann For å beskytte varmtvannstanken er den utstyrt med frostsikringsfunksjon. +
EL-supplering varmtvann

Dersom behovet for varmtvann til tider er så stort at varmepumpen ikke kan henge med, kan det slås på et EL-supplering som hjelper til med å varme opp det varme tappevannet.

+
Skoldningssikring Styringen har innebygget skoldningssikring, som sørger for at det varme tappevannet ikke blir for varmt og kan skolde brukerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling av varmtvannet som kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Kjøling/varme samtidig Styringen sikrer at EL-kassetten ikke kan varme opp boligen samtidig som når Compact P er i kjølemodus. Skulle man allikevel ønske f.eks. at baderomsgulvet er varmt om sommeren, kan man innstille styringen til kjøling og varme på samme tid, så Compact P ikke lenger blokkerer for oppvarming via EL-kassetten. +
Værkompensering Strømningstemperatur kan reguleres etter utetemperaturen. +
Ukeplan Det kan lages en ukeprogram med forskjellige innstillinger avhengig av bruk av boligen. +
Brukervalg 1 Brukes hvis du ønsker å overstyre enhetens drift via et potensialfritt signal. Brukes f.eks. hvis en kjøkkenhette er koblet til systemet. +
Brukervalg 2 Brukes som brukervalg 1, men har samtidig et utgangssignal som kan brukes f.eks. å kontrollere en spjeld. +
Hendelsesloggen Logger hendelser i styringen samt feilmeldinger og advarsler. +
Les data Alle aktuelle verdier i anleggets drift kan leses ut. Oftest brukt til feilsøking. +
Nødstopp ventilasjon Ikke slå av ventilasjonen, da dette kan skade aggregat, kanalsystem og i verste fall boligen. Men det kan være nødvendig å kort skru av ventilasjonen f.eks. på grunn av et beredskapsvarsel. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Når du installerer enheten, bør fremtidig service og vedlikehold alltid tas med i betraktningen. Det anbefales en minsteavstand på 60 cm foran systemet.

Det skal være enkelt å bytte ut filter og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensvannskuffen.

  • Ventilasjonsdelen kobles til kanalsystemet via stusse på toppen av aggregatet.
  • Det varme tappevannet kobles til under varmtvannstanken på høyre side av enheten.
  • Tilkobling av EL-kassett

Tilbehør