Refshaleøen - Containerboliger

84 stk. 2-roms containere hvorav 4 er tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne

Nilan Comfort CT150

København mangler opptil 10 000 boliger for studenter, og inntil tilstrekkelig med studentboliger blir bygget, åpnes det for midlertidige boliger for studenter. Totalt skal det etableres 2 000 containerboliger rundt om i København. Det finnes mange tomter i København hvor det ikke er planlagt nybygg. Her kan studenter bo inntil tomtene blir bebygd.

På en grusplass ved havnen på Refshaleøen vil 84 containere bli transformert til en levende studentby de neste ti årene, med trange smug og et felleshus med vaskeri og storkjøkken. Det er først planlagt byutvikling i 2027, og CPH Village har en avtale med Refshaleøens Ejendomsselskab, som eier området, om at containerboligene kan stå der i de ti årene.

De 17 år gamle sjøcontainerne blir kledd med isolasjon og fasadeplater for å oppfylle byggeforskriftene som gjelder fra 2020.

Nilans Comfort CT150 aggregat ble valgt fordi de ønsket et lite kompakt aggregat med lavt energiforbruk. 

I tillegg til de små installasjonsdimensjonene er Comfort CT150 en fleksibel enhet som kan monteres horisontalt, vertikalt eller på skrå. Når den monteres vertikalt, kan den monteres i et standard skap på 60 x 60 cm. Comfort CT150 oppnår den høyeste energiklassen A+ og er samtidig passivhus-sertifisert.

Les mer om​ Comfort CT150

Bygghere..........: CHP Village
Lokasjon..........: København - Danmark