Comfort CT150

Comfort CT150 er det perfekte ventilasjonsaggregatet for en liten bolig eller hybel.

Aggregatet kan monteres vannrett, loddrett eller på skrå, og gir dermed mange muligheter i installasjonen. Comfort CT150 kan monteres utenfor klimaskjermen, men på grunn av det lave lydnivået, er det også velegnet til montering inne i boligen.

Den kompakte konstruksjonen gjør det særlig velegnet til både nybygg og renovering av små leiligheter, rekkehus samt sommerhus hvor plass til ventilasjonsaggregatet er begrenset og det ønskes en enkel installasjon.

Comfort CT150 har med sitt lave strømforbruk og høy varmegjenvinning oppnådd den høyeste energimerkingen A+.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 25 m3/h
Max : 168 m3/h

Nilan App - Styring av hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen

Nilan har utviklet en app med smarte funksjoner der brukeren kan styre hjemmets ventilasjon og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen.

Appen er intuitiv, enkel og sikker å bruke, og gir brukeren mulighet til f.eks. justering av romtemperatur. Flere ventilasjonsanlegg kan kobles til samme app slik at du har full kontroll over inneklimaet, f.eks. i både hjem og hytte.

Det kan kobles til flere brukere på samme app.

Ved kjøp av en Nilan-gateway kan brukeren få tilgang til enheten via Nilan-appen.

Les mer om Appen her

 

SEC-klasse A+
SEC gjennomsnittlig klima -42,7 kwh/(m2.a)
AEC - årlig EL-forbruk 192 kWh/år (100 m2)
AHS gjennomsnittlig klima 4681 kWh (100 m2) (*1)
AHS kaldt klima 9157 kWh (100 m2) (*1)
AHS varmt klima 2117 kWh (100 m2) (*1)
Dimensjoner (B x D x H) 1040 x 535 x 338 mm (*2)
Vekt 30 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO Coarse > 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø125 mm
Kondensavløp PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 230V 50/60 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 53 W / 0,25 A
Standby effektforbruk 3,4 W
Tetthetsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*3)
Varmetap 0,96 W/m2K (*4)
Isoleringsklassifikasjon T2

*1 - Årlig varmebesparelse, primær energi
​*2 - 338 mm med veggoppheng
*3 - Testet iht. EN13141-7 (ved 250 Pa)
*4 - Testet iht. EN1886

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO Coarse >75% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets EL-forbruk for begge viftene ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømsveksler i henhold til EN308 og EN 13141-7 (tørr).

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 75 Pa iht. EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykknivået LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Du kan laste ned AutoCad- eller Revit-tegninger med BIM-data på en rekke Nilans ventilasjons- og varmepumpeløsninger – listen utvides stadig.
Med BIM-data får du alle nødvendige tekniske data for å kunne tegne og regne på Nilan-konstruksjoner i 3D. Se her hvis du vil vite mer om BIM-data på Nilan-anlegg

 

Comfort CT150 vist med tilgang til primærside (veksler) og tilkobling mot høyre.

 

Comfort CT150 vist med tilgang til primærside (veksler) og tilkobling mot venstre.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring som inneholder mange nyttige funksjoner. Med betjeningspanelet kan man stille inn viftetrinn, slå aggregatet AV/PÅ, samt se eventuelle alarmer. 

Til bruk i eiendommer for utleie, hoteller osv. er det mulig å låse panelet slik at leietaker ikke kan slå aggregatet av og/ eller endre på viftetrinn.

Styringens mange funksjoner gir blant annet muligheter for å  koble til ettervarmebatteri og CO2- eller VOC-føler (VOC: Flyktige organiske forbindelser). Som standard har styringen bl.a. brukervalgsprogrammer, intelligent fuktstyring og integrert brannautomatikkk.

CTS400 har en åpen Modbus kommunikasjon som gir mulighet for tilkobling til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også kobles til en Nilan gateway cloud-løsning som gir mulighet til å styre og overvåke aggregatet via en APP-løsning på en smartphone. 

Funksjonsoversikt   +Standard
- Tilbehør
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dage). Justerbar 1 - 360 dage. -
100 % bypass Luften ledes utenom varmeveksleren når det ikke er behov for varmegjenvinning. +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
Sommer/vinter drift Innstilling av når aggregatet skal kjøre i vinter- eller sommerdrift. +
Stopp ved lav romtemperatur Stopper ventilasjonen ved lav romtemperatur. Hvis boligens varmeanlegg f.eks. svikter. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler. +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. ettervarmebatteri etter ønsket romtemperatur. +
Luftmengde Mulighet for trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn for tilluft og avtrekk. +
CO2- / VOC-styring Mulighet for tilvalg av ekstern CO2- eller VOC styring. -
Brannautomatikk Mulighet for tilvalg av brannautomatikkk til styring av 1 til 2 brannspjeld. -
EL-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av EL-ettervarmebatteri. -
Vann-ettervarmebatteri Mulighet for tilkobling av vann-ettervarmebatteri. -
Brukervalg 1 og 2 Brukervalg benyttes til eksterne potensialfrie styringssignaler fra f.eks. en kjøkkenhette. +
Branntermostat/ekstern brannautomatikk Det er mulig å koble til en branntermostat eller ekstern brannautomatikk. +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slås av og/ eller ikke kan endre på viftetrinn. +

 

 

CTS602 styringen er en avansert styring med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602 styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system. Modbus-forbindelsen brukes f.eks. til Schneiders IHC- eller KNX-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. +
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
Brukervalg 2 Ytterligere mulighet for å overstyre driftstilstanden og brukervalg 1 via et eksternt potensialfritt signal. -
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned.  +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Der anbefales derfor en minimum klaring foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Derfor anbefales det også å koble aggregatet til kanalsystemet via fleksible koblinger.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

 

Monteringsskinner (standard)

Det medfølger kraftige monteringsskinner som festes til enten tak eller vegg med passende skruer og ekspansjonsplugger. Dette forenkler monteringen, da aggregatet ikke skal understøttes ved montering. Skinnene monteres først, og deretter skyves aggregatet på plass slik at det sitter fast i skinnene.

Bak-montering (tilbehør)

Til loddrett montering kan det kjøpes et veggbeslag til bak-montering. Dette sikrer samtidig at det er plass nok til kondensvannsavløpet. På denne måten omdannes aggregatet til et top-aggregat.

Side-montering (tilbehør)

Til loddrett montering kan det kjøpes et veggbeslag til side-montering, hvor kanaler kan føres og skjules/beskyttes. På denne måten omdannes aggregatet til et top-aggregat. Sideplatene er klargjort for montering av displaypanelet.

PHI-sertifikat

Comfort CT150 er sertifisert i henhold til det tyske PassivHaus Institute, for energivennlige produkter.

Tilbehør