Bostedet Hadsund

Botilbud for voksne med psykiske lidelser - 40 nye boliger i best mulig rammer

Nilan Comfort CT150

Bostedet Hadsund erstatter tidligere bosted - Bostedet Visborggaard – som hadde sitt hjem i herressetet på Visborggaard. De fysiske rammene på Visborggaard bød på flotte omgivelser, men også mange begrensninger. Derfor ble det besluttet å bygge nye moderne boliger til beboerne.

På Bostedet Hadsund har alle beboere egen leilighet med bl.a. kjøkken, bad og toalett samt egen terrasse. I tillegg byr bostedet på fellesområder, aktivitetslokaler og utearealer, som beboerne kan benytte alt etter lyst og interesse.

- Med de 40 nye boligene får beboerne best mulige rammer for å leve et så selvstendig liv som mulig. Samtidig gir det de ansatte de rette omstendighetene for å gi beboerne den hjelp og støtten de har behov for.

Nilans Comfort CT150 ble valgt, fordi man ønsket et lite kompakt ventilasjonsaggregat med lavt energiforbruk. 

I tillegg til små monteringsdimensjoner er Comfort CT 150 et fleksibelt aggregat, som kan monteres både vannrett, loddrett eller på skrå. Monteres det loddrett, kan det monteres i et 60 x 60 cm standard skap.

Comfort CT 150 oppnår høyest energimerking A+ og er samtidig Passivhus sertifisert.

Les mer om Comfort CT150

Byggherre..........: Region Nordjylland
Entreprenør......: Airteam
Lokasjon..........: Hadsund - Danmark