Meisters Werk

To bygninger med 6 store leiligheter

Nilan Compact P

De to nybygde husene med kun tre leiligheter hver sikrer en høy grad av privatliv.

”Meisters Werk” tilbyr raffinert eleganse og moderne innredning. Leilighetene overrasker med den spesielle rominndelingen og det store rommet.

Fra soverommet kommer man direkte inn i et påkledningsrom og videre inn i baderommet.

Balkonger og hyggelige terrasser gir beboerne gode muligheter for å komme seg ut og nyte det fine været.

Nilans Compact P aggregat ble valgt fordi de ønsket å utnytte energien i avkastluften til å produsere varmt tappevann. 

Compact P kan også varme tilluften og dermed bidra til oppvarmingen av huset. 

Compact P har reversibel kjølekrets, og kan om sommeren kjøle tilluften; svalfunksjon. Når den kjøler tilluften går overskuddsvarmen til det varme tappevannet, så ingen energi går til spille.

Les mer om Compact PLokasjon..........: Meisterschwanden - Sveits