Macroom, Co Cork

To-etasjes hus på 211 m2 bygget som nZEB bygning

Nilan Compact P

Byggherre Brendan Murphy startet sitt selvbyggeprosjekt som passivhus tilbake i 2010, lenge før standarden var trendy og valgte bort en vannbasert varmeløsning.

Oppvarming av huset skjer via ventilasjonssystemet, hvor Compact P varmer opp tilluften via den integrerte luft/luft varmepumpen. Det er installert et ettervarmebatteri på 2 kW, men det har det ennå ikke vært bruk for.

I tillegg til å varme opp tilluften produserer Compact P også husets behov for varmtvann.

Brendan Murphy var en av de første til å installere Compact P i Irland og Compact P er nå en vanlig installasjon i de fleste passivhus i dag.

Nilans Compact P aggregat ble valgt fordi de ønsket å utnytte energien i avkastluften til å produsere varmt tappevann.

Compact P kan også varme opp tilluften, og dermed bidra til oppvarming av huset. 

Compact P har reversibel kjølekrets og kan om sommeren kjøle tilluften; svalfunksjon. Når aggregatet kjøler tilluften går overskuddsvarmen til det varme tappevannet, slik at ingen energi går til spille.

Les mer om​ ​Compact P

Byggherre..........: Brendan Murphy
Arkitekt............: Gerald McCarthy & Co
Lokasjon..........: Cork - Irland