Rue De Saint Gratien

Det første huset merket med BEPOS Effinergie 2017

Nilan Compact P


Den 23. mai 2017 mottok Ecolocost som de første BEPOS Effinergie 2017-sertifiseringen. 

Ecolocost har allerede blitt tildelt D + C-sertifiseringen, som er grunnlaget for BEPOS Effinergie 2017, men har gått et skritt videre når det gjelder energieffektivitet, reduksjon av bygningens CO2-utslipp, samtidig som de har forbedret livskvaliteten og komforten for beboerne.

Ecolocost har intensjoner om å tilby fire forskjellige typer boliger i prefabrikkerte trehus av god kvalitet. Disse skal ha høyest mulig energieffektivitet og tilbys til konkurransedyktige priser både til privatpersoner og til utleiere av sosial boligbygging. 

Med nye erfaringer har Ecolocost oppnådd besparelser ved å redusere unødvendige kostnader og samtidig oppnå høy energieffektivitet.

Nilans Compact P aggregat ble valgt fordi de ønsket å utnytte energien i avkastluften til å produsere varmt tappevann. 

Compact P kan også varme opp tilluften og dermed bidra til oppvarming av huset. 

Compact P har en reversibel kjølekrets og kan kjøle tilluften om sommeren. Når den kjøler tilluften, overføres overskuddsvarmen til det varme tappevannet, slik at ingen energi går til spille. 

Compact P er integrert i kjøkkenet som et kjøleskap.

Les mer om​​ Compact P

Byggherre..........: Ecolocost
Lokasjon..........: Ermont - Frankrike