Permatopia

Permatopia er et bærekraftig økosamfunn med 90 rekkehus nær København

Nilan Comfort 200 Top

Idéen bak Permatopia er å skape et selvforsynende, meningsfullt og moderne bofellesskap som både sikrer lave livsomkostninger og miljømessig bærekraftighet basert på ideen om permakultur. 

Dette økosamfunnet realiseres ved å skape et gjensidig berikende samspill mellom beboere og landbruk ved hjelp av beboernes involvering i driften og et forsyningsanlegg basert på vedvarende energi og ressurssyklus.

90 rekkehus, felles gård, landbruk og forsyningsanlegg – designet etter permakultur og vugge-til-vugge prinsipper med vedvarende energi og fullstendig ressurssyklus.

Nilans Comfort 200 Top er et veldig godt valg til denne typen bolig bl.a. på grunn av de kompakte installasjonsdimensjonene. 

Comfort 200 Top er et ventilasjonsaggregat med passiv varmegjenvinning via en motstrømsveksler.

Les mer om​ Comfort 200 Top

Byggherre..........: Etableringsforeningen Permatopia
Arkitekt............: House Arkitekter
Lokasjon..........: Karise - Danmark