Munksbakke

Et Klimahus er i forkant av de økende kravene til isolasjon, inneklima og miljømessige energiforbruk. Man behøver ikke være grønn aktivist for å bygge klimavennlig

Nilan Compact P

Et Klimahus gir mulighet for å gå hele veien og bli 100% selvforsynende med familiens energi via jordvarme og solenergi.

Eller man kan velge å bygge et lavenergihus hvor man er delvis selvforsynende – også her oppnås en stor besparelse på strømregningen.

Klimahus er spesialister på å tegne og bygge CO2-nøytrale og selvforsynende lavenergiboliger og har valgt å gå foran på feltet. Boligene er basert på den nyeste klimateknologien, de nyeste teknikkene – samt deres omfattende erfaring på området.

Ved å installere varmevekslere sikres et sunt og behagelig inneklima. Hele året.

Nilans Compact P ble valgt fordi de ønsket å lage et lavenergibygg. 

Compact P ventilerer boligen med høy varmegjenvinning og har innebygd varmepumpe som bruker resten av energien fra avkastluften til å lage varmt tappevann.

Compact P kan også varme tilluften og dermed bidra til oppvarmingen av huset. 

Den har reversibel kjølekrets og kan om sommeren kjøle/ svale tilluften. Når den kjøler tilluften går overskuddsvarmen til tappevannet slik at ingen energi går til spille.

Les mer om​ Compact P

Byggherre..........: KLIMA huse
Lokasjon..........: Horsens - Danmark