Esperhave

Esperhave prosjektet sin overordnede visjon er å skape et boligområde som inneholder kvaliteter fra både rekkehuset og bofellesskapet

Nilan Comfort 302 Top

Bebyggelsen tilbyr med sine private hager den intimiteten som er preget av innflytting i rekkehus i utkanten, samtidig som at de generøse fellesarealene gir mulighet for et rikt lokalmiljø mellom husene.

Esperhave er utformet som en rekke klyngehus som forskyves lett for å skape variasjon i bygningsuttrykk og uteplass. Klyngehusene adskiller ankomstarealene fra de grønne fellesområder i midten av boligområdet.

Ankomst er via to rolige veier fra henholdsvis nord og sør. Ambisjonen er å oppheve grensen mellom harde og myke trafikanter for å skape et ankomstområde med plass til lek og opphold hvor bilister automatisk tar hensyn til fotgjengere og syklister. 

De 34 boligene varierer i størrelsen 105 - 135 m2 og spender over 1, 1 1/2 og 2 plan. Dette gjør de ideelle for alle aldersgrupper, også yngre som ældre.

Nilans Comfort 302 Top ble valgt, fordi de ønsket et aggregat som gir lavt energiforbruk og som samtidig bruker lite plass ved installasjon. 

Comfort 302 Top kan plasseres inne i et normalt 60 x 60 cm skap og kan derfor gjemmes bort, som gir en fin og ren installasjon.

Det lave lydnivået betyr også at det ikke behøves å gjøre ytterligere tiltak for å overholde lovverket.

Les mere om Comfort serien

Byggherre..........: Esperhave A/S
Entreprenør.........: DVKT ApS

Lokasjon..........: Espergærde - Danmark