Vibrasjonsdempere

Selv om Nilan ventilasjonsaggregater er temmelig vibrasjonssvake vil det alltid være en god idé at sette dem på vibrasjonsdempere. 

Vibrasjonsdemperne sikrer at evt. vibrasjoner fra ventilasjonsaggregatet ikke sprer seg til bygningen til sjenanse for personer som oppholder seg der. Nilan tilbyr forskjellige vibrasjonsdempere som er tilpasset de enkelte aggregater med hensyn til vekt.