Vannlås

Unngå fuktskader fra kondensvannavløpet i ditt ventilasjonsaggregat ved å montere en Nilan vannlås.

Kondensvann dannes ved varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet. Det blir samlet opp i en kondensvannsbakke, og føres ut av aggregatet via et avløp. Da det er undertrykk i ventilasjonskammeret, er det viktig med en vannlås som sikrer at det ikke suges luft inn i aggregatet via kondensvannavløpet. Det gjøres ved at avløpet utstyres med en vannlås. 

I de varme periodene er det ingen kondensering og vannlåsen i avløpet kan tørke ut. Derfor er det viktig å fylle vann i vannlåsen om høsten, så den virker når den kaldel perioden kommer, og kondenseringen starter. Hvis man glemmer det vil kondensvannet ikke kunne føres ut av aggregatet via avløpet, noe som kan bety at det renner ut av aggregatet via lukene og kan forårsake vannskader.

Hvis man installerer en Nilan vannlås behøver man ikke etterfylle vannlåsen med vann om høsten. Nilan vannlås har en ball som stenger for "falsk" luft til å bli sugd inn i ventilasjonsaggregatet, og dermed kan kondensvannet stille og rolig ledes ut.