Sikkerhetsgruppe - varmtvannstank

Sikkerhetsgruppen som skal installeres forskriftsmessig, har to funksjoner i forbindelse med at vannet utvider seg under oppvarming:

1. Via en sikkerhetsventil sikres det at tanken ikke sprekker når trykket stiger under oppvarming av det varme tappevannet. Sikkerhetsventilen drypper under oppvarming.

2. En tilbakeslagsventil sikrer at det varme vannet ikke trenger bakover i systemet og blandes med det kalde vannet i boligen.

I tillegg er sikkerhetsgruppen utstyrt med en stengeventil for det kalde vannet, hvilket er en fordel, hvis man f.eks. skal skifte anoden i varmtvannstanken.
 

Tilbehør