Sikkerhetsgruppe med skåldesikring - varmtvannstank

Sikkerhetsgruppen med skåldesikring har samme funksjoner som den vanlige sikkerhetsgruppen, men har ytterligere en skåldesikring.

Skåldesikringen brukes hvis man ønsker å varme opp tappevannet til en temperatur over 60 ºC. Det kan være i forbindelse med ekstern solfanger eller om man ønsker å kjøre med svalfunksjon en stor del av sommeren, hvor varmen blir avsatt i varmtvannstanken og kan oppnå en temperatur på opptil 90 ºC. Skåldesikringen stilles inn slik at det tilføres f.eks. maks. 60 ºC varmtvann til tappestedene.

Sikkerhetsfunksjonen skal installeres forskriftsmessig og har to funksjoner i forbindelse med at vannet utvider seg under oppvarming:

1. Via en sikkerhetsventil sikres det at tanken ikke sprekker når trykket stiger under oppvarming av det varme tappevannet. Sikkerhetsventilen drypper under oppvarming.

2. En tilbakeslagsventil sikrer at det varme vannet ikke trenger bakover i systemet og blandes med det kalde vannet i boligen.

I tillegg er sikkerhetsgruppen utstyrt med en stengeventil for det kalde vannet, hvilket er en fordel, hvis man f.eks. skal skifte anode i varmtvannstanken. (Anode er ikke installert i Nordic versjonene).
 

Tilbehør