CT150/CT200 monteringsbeslag side

Til ventilasjonsaggregatene Comfort CT150 og CT200 kan det bestilles et monteringsbeslag for loddrett montering. Beslaget har en bredde på 200 mm, som betyr at det er mulig å skjule kanalføringen fra de nederste stussene slik at de er beskyttet mot andre installasjoner.

Bredden gir dessuten muligheter for å montere ventilasjonsaggregatets betjeningspanel på beslaget.

Monteringsbeslaget kan monteres på begge sider av ventilasjonsaggregatene Comfort CT150 og CT200. Det er som standard stanset ut hull til fastmonteringen av beslaget. 

Tilbehør