Unibox - 12 stusser

To fordelerbokser tilsluttes ventilasjonsaggregatet med henholdsvis en til tilluft og en til avtrekk. Forbindelsen mellom ventilasjonsaggregat og fordelerboksene etableres med lyddemper f.eks. Lydflex-slanger for å unngå at lyd fra viftene i ventilasjonsaggregatet forplanter seg til boligen via luften. 

Forbindelsen mellom fordelerboksene til avtrekk- og tilluftventilene etableres med de fleksible NilAIR slangene. Det trekkes henholdsvis en, to eller tre slanger til hver ventil avhengig av ønsket luftmengde det skal ventileres med.

Boksene er utstyrt med 25 mm lydisolerende materiale som sikrer en lydsvak overgang til slangene.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplate
Isolering 25 mm lyd og kondensisolering
Materiale - stusser Ren PE-HD
Antal stusser 12 stk.
Tilkoblingsstuss til aggregat Ø160 mm

 

Viser trykkfallet i fordelerboksen.

Rød kurve: Trykktap ved avtrekk

Blå kurve: Trykktap under tilluft

Unibox 12 kan tilpasses som høyre eller venstre modell. Det gjøres ved å bytte om på henholdsvis tilslutningsstussen Ø160 mm og inspeksjonsklappen på den motsatte siden.

Fordelerboksene kan f.eks. installeres på uutnyttet loft, over nedsenket himling eller i gulv under betongdekke.

Er det ikke bruk for alle stussene, kan de som ikke benyttes blendes av med et rødt deksel/ lokk.

Tilbehør