Reguleringsdel

NilAIR reguleringsdel brukes til å regulere tilluft og avtrekk til NilAIR bokser med gitter.

Luftmengden kan reguleres i syv trinn.
 

Tilbehør