NilAIR muffe

NilAIR muffe brukes til at skjøte NilAIR slangene med i de tilfellene hvor det er behov for å forlenge en slange. Muffene bidrar også til mindre svinn/ kapp av slanger.

Bestilles til henholdsvis Ø75 mm eller Ø90 mm slange.

Tilbehør