Combox - 6 stusser

Combox fordelerboksene anvendes som oftest i leilighedsinstallasjoner, hvor de brukes til å fordele tilluften til de forskjellige oppholdsrommene. Avtrekk fra baderom og kjøkken forbindes derimot via spirokanaler, da det ofte kun er to avtrekkspunkter.

Forbindelsen mellom ventilasjonsaggregat og fordelerboksen etableres med lyddemper f.eks. Lydflex-slange for å unngå at lyd fra viftene i ventilasjonsaggregatet forplanter seg til boligen via luften. 

Forbindelsen mellom fordelerboksen til tilluft-ventilene etableres med fleksible NilAIR slanger. Disse trekkes med henholdsvis en, to eller tre slanger til hver ventil avhengig av luftmengde det skal ventileres med til det enkelte rom.

Boksene er utstyrt med 25 mm lydisolerende materiale som sikrer en lydsvak overgang til slangene.

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplate
Isolering 25 mm lyd- og kondensisolering
Materiale - stusser Ren PE-HD
Antall stusser 6 stk
Tilkoblingsstuss til aggregat Ø125 mm

Viser trykkfallet i manifoldboksen.

Rød kurve: Trykktap ved avtrekk

Blå kurve: Trykktap under tilluft

Fordelerboksen kan f.eks. installeres over senket himling.

Er det ikke bruk for alle stussene, kan de som ikke benyttes blendes av med et rødt deksel/ lokk.

Tilbehør