Avtrekksbokser - til ventil

Avtrekksbokser for montering av runde avtrekksventiler. Det er viktig å plassere ventilene sånn at de suger mest mulig fukt ut fra de fuktbelastede rommene.

Avtrekksboksene er forberedt for installering i tak eller vegg, og kan bestilles med henholdsvis 1, 2 eller 3 stusser avhengig av ønsket luftmengde. 
 

Materiale - kassen 0,9 mm aluzink stålplate
Materiale - stusser Ren PE-HD
Ventil størrelse 1 eller 2 stusser Ø100 mm
Ventil størrelse 3 stusser Ø125 mm

Trykkfall for tilluftsbokser for ventiler

Blå kurve: 1 stuss

Rød kurve: 2 stusser

Grønn kurve: 3 stusser

Vi anbefaler maks. 30 m3/h pr. stuss.

Tilbehør