Universalløfter

Nilan Universalløfter brukes til å flytte tunge ventilasjonsaggregater med. De to vognene plasseres på hver sin side av aggregatet og spennes fast med lastestropper. 

Nilan Universalløfter spennes fast på aggregatet når det står på transportpallen, og løftes av uten tunge løft. Det kan deretter enkelt trilles på plass og settes ned.

Tilbehør