EM-box

Ved bruk av kjøkkenhette (når en kjøkkenhette er tilsluttet ventilasjonsaggregatet) vil avtrekket økes for å suge luft gjennom kjøkkenhetten. Hvis ikke man gjør noe med kanalsystemet vil avtrekk fra baderom og evt. toalett også økes, noe som er helt unødvendig.

Ved å installere en EM-box kan man regulere/ strupe ned avtrekket fra de øvrige rom slik at det ikke økes der, men kun over kjøkkenhetten hvor det er bruk for det.

EM-box er utstyrt med et stålfilter som en ekstra sikring mot at det kan komme fett inn i aggregatet.
 

EM-box´en monteres i kanalsystemet som det siste før ventilasjonsaggregatet i avtrekkskanalen, slik at man kan regulere avtrekket for de resterende avtrekksventilene.

Tilbehør