DTBU spjeld

Ved bruk av kjøkkenhette (når en kjøkkenhette er tilsluttet ventilasjonsaggregatet) vil avtrekket økes for å suge luft gjennom kjøkkenhetten. Hvis ikke man gjør noe med kanalsystemet vil avtrekk fra baderom og evt. toalett også økes, noe som er helt unødvendig.

Ved å installere et DTBU spjeld kan man regulere/ strupe ned avtrekket fra de øvrige rom slik at det ikke økes der, men kun over kjøkkenhetten hvor det er bruk for det.

DTBU spjeldet kan bestilles i følgende størrelser: Ø125 mm, Ø160 mm og Ø200 mm. 

Tilbehør