FU 28

Det er mulig å kjøpe en FU 28 Heatpipeunit med filter som kobles til VPL 28 aggregatet.

Heatpipen hever temperaturen i uteluften og øker dermed varmepumpens effektivitet i VPL 28 aggregatet ganske betydelig i de kalde månedene.

Med en FU 28 heatpipe unit integrert behøves det i de fleste tilfeller ikke et ettervarmebatteri med tilhørende blandekrets.

Til FU 28 kan det bestilles posefilter ISO ePM10 >50% (M5) og ISO ePM1 65-80% (F7).