FU 15

Det er mulig å kjøpe en FU 28 Heatpipeunit med filter som kobles til VPL 28 aggregatet.

Heatpipen hever temperaturen i uteluften og øker dermed varmepumpens effektivitet i VPL 15 aggregatet ganske betydelig i de kalde månedene.

Med en FU 15 heatpipe unit integrert behøves det i de fleste tilfeller ikke et ettervarmebatteri med tilhørende blandekrets.