Standardfilter ISO ePM10 > 50% (M5)

Standardfilteret i avtrekksluften for Nilan næringsaggregater er som standard et ISO ePM10 > 50% (M5) filter. Filteret har som oppgave å beskytte komponentene i ventilasjonsaggregatet.

I de større næringsaggregatene benyttes posefiltre.
 

Tilbehør