Vann-ettervarmebatteri Ø160

Et ettervarmebatteri monteres gjerne hvis man ønsker å kunne styre tillufttemperaturen. En lav tillufttemperatur kan i noen tilfeller gi følelse av trekk. Ved å sikre at tillufttemperaturen ikke kommer under et bestemt nivå oppnås et godt komfortabelt inneklima.

Vann-ettervarmebatteri er til kanalmontering og tilsluttes den primære varmeforsyningen.

Kanaltilslutninger Ø160 mm, med gummipakning
Automatikk 0-10V signal
Luftflow > 1,5 m/s
Max lufttemperatur 50 ºC
Platetype Aluzink stålplate
Beskyttelsesklasse IP44
Beskyttelsestermometer 2 stk.

Varmeflaten er kun beregnet til opvarming av ren luft.

Beregning av korrekt varmebatteri

Δt * luftens tetthet * luftmengde [m3/h]

Eks. 1: Det er ikke montert et forvarmebatteri og temperaturen skal kunne heves fra -10 ºC til 21 ºC ved en luftmengde på 100 m3/h.

31 * 0,34 * 100 = 1054 W

Varmebatteriet skal som minimum kunne levere​ 1054 W

Eks. 2: Det er montert et forvarmebatteri og temperaturen skal kunne heves fra 16 ºC til 21 ºC ved 100 m3/h

5 * 0,34 * 100 = 170 W

Varmebatteriet skal som minimum kunne levere 170 W

 

Vannside Luftside
Temperatur
frem/retur
[ºC]
Flow
[m3/h]
Trykkfall
[kPa]
Ytelse
[W]
Luftmengde
[m3/h]
Temperatur
før VF*
[ºC]
Temperatur
etter VF*
[ºC]
Trykkfall
over VF*
[Pa]
40/30 0,04 0,85 520 100 16 31,1 2
40/30 0,06 1,25 640 135 16 29,8 3
40/30 0,08 2,18 870 210 16 28,1 6
60/40 0,04 0,69 940 100 16 43,5 2
60/40 0,05 1,00 1160 135 16 41,1 3
60/40 0,07 1,75 1580 210 16 38,0 6
70/40 0,03 0,40 1060 100 16 47,0 2
70/40 0,04 0,58 1300 135 16 44,2 3
70/40 0,05 1,00 1760 210 16 40,5 6

*Vann-ettervarmebatteri

 

Det er viktig at temperaturføleren T7 plasseres minst 50 cm etter ettervarmebatteriet for å oppnå en korrekt regulering.

OBS! Varmebatteriet skal isoleres for å unngå frostskade.

El-tilkobling:

Vanntilkobling:

Tilbehør