EL-ettervarmebatteri VPM/VPR - Innebygget

Et ettervarmebatteri monteres ofte hvis man ønsker å kunne styre tillufttemperaturen. En lav tillufttemperatur kan i noen tilfeller gi følelsen av trekk. Ved å sikre at tillufttemperaturen ikke kommer under et bestemt nivå oppnås et godt komfortabelt inneklima.

Til alle VPM/VPR aggregatene blir EL-ettervarmebatteriet installert i aggregatet fra fabrikken. Det er derfor viktig å ta stilling til behovet om ettervarmebatteri innen aggregatet bestilles. EL-ettervarmebatteriet krever egen strømforsyning.

Hvis EL-ettervarmebatteri bestilles, blir dette bygget inn i aggregatet fra fabrikken.

EL-ettervarmebatteri kan ettermonteres hvis aggregatet ble bestilt uten, og senere angrer på dette.

Aggregat Max. effekt EL-ettervarmebatteri
VPM120 5 kW
VPM240 7 kW
VPM360 14 kW
VPM480 14 kW eller 21 kW
VPM560 14 kW eller 21 kW
VPM600 - VPM3200 14kW - 120 kW

 

Tilbehør