Frostsikring/ forvarmer for montering - 600W

Har det valgte aggregatet en høyeffektiv motstrømsveksler (varmeveksler), vil det i kalde perioder kunne dannes is i veksleren. Det vil medføre en redusert varmegjenvinning, og som kan føre til trekk i huset om natten.

For å unngå tilising av motstrømsveksleren i de kalde periodene, anbefales det å montere et frostsikrings forvarmebatteri før aggregatet. Forvarmebatteriet sikrer at temperaturen inn til veksleren ikke kommer under -3 ºC, og regulerer trinnvis så unødig energiforbruk unngås.

Tilbehør