Frostsikring/ forvarmer 800x500 - 21000W

Har det valgte aggregatet en høyeffektiv motstrømsveksler (varmeveksler), vil det i kalde perioder kunne dannes is i veksleren. Det vil medføre en redusert varmegjenvinning, og som kan føre til trekk i huset om natten.

For å unngå tilising av motstrømsveksleren i de kalde periodene, anbefales det å montere et frostsikrings forvarmebatteri før aggregatet. Forvarmebatteriet sikrer at temperaturen inn til veksleren ikke kommer under -3 ºC, og regulerer trinnvis så unødig energiforbruk unngås.

Kanaltilslutninger 800x500 mm, med gummipakning
Effekt 21000W
Maks. fasestrøm 30,4A
Spenning 3x400V - 50 Hz
Luftflow >1,5 m/s
Min. luftmengde 415 m3/h
Platetype Aluzink stålplate
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfritt stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved loddrett montering > 70 ºC)
Sikkerhedstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC (må deretter manuelt resettes)

Beregning av korrekt forvarmebatteri

Δt * luftens tetthet * luftmengde [m3/h]

Eks. Forvarmebatteriet skal frostsikre ned til -15 ºC ved en luftmengde på 100 m3/h.

15 * 0,34 * 100 = 510W

I nedenstående tabell har vi laget en beregning over hva det koster i energi å bruke et forvarmebatteri. Beregningene viser med tydelighet at energien som brukes til frostsikring ikke er spilt, tvert imot oppnås en samlet besparelse på energiforbruket.

Luftmengde 126 m3/h* 216 m3/h**
Frostsikring ved utetemperatur -2 ºC -2 ºC
Timer om året *** 676 676
Energi til frostsikring via forvarmebatteriet 107 kWh/år 183 kWh/år
Tap av energi ved tilising 105 kWh/år 180 kWh/år
Tap av energi ved avising 200 kWh/år 343 kWh/år
Energibesparelse ved frostsikring 198 kWh/år 340 kWh/år

*Typisk for en leilighet
**Typisk for en enebolig
***Gjennomsnittsberegning etter danske tørre værdata

Tilbehør