Håndtak med låsesylinder

Ønskes det mulighet for å låse servicelukene i aggregatet, kan det kjøpes håndtak med låsesylinder og nøkkel.