CO2 sensor

Skal ventilasjonsaggregatet ventilere en bolig med store varierende belastninger, kan det være en veldig god idé å styre ventileringen via en CO2-sensor.

Er det normalnivå av CO2 i boligen eller lokalene, ventilerer ventilasjonsaggregatet på lavt nivå. Stiger belastningen i boligen/ lokalene ved at det er flere personer, at det tennes stearinlys eller på annen måte belaster inneklimaet, vil ventilasjonsaggregatet øke ventileringen styrt av luftens CO2-nivå. 

På den måten behøver man ikke selv å skru opp på ventilasjonsaggregatet når det er behov for økt ventilering. Samtidig behøver man heller ikke huske på å skru ned igjen, det sørger aggregatets styring for på egenhånd.

CO2-sensoren ettermonteres i ventilasjonsaggregatet.